Search:

Type: Các bài viết; User: Ada; Từ khóa:

Trang 1 trên tổng số 20 1 2 3 4

Search: Tìm kiếm trong 0.04 giây.

 1. Trả lời
  26
  Lượt xem
  31,995

  Hướng dẫn Trên một số bộ xử lý, trong một số yêu cầu nhất...

  Trên một số bộ xử lý, trong một số yêu cầu nhất định (ví dụ, bảo mật), phép thử khoảng a <= x < b, với x biến và a, b hai hằng số đã biết từ khi biên dịch, sẽ hữu hiệu hơn nếu hai cận là 2 bội nguyên...
 2. Trả lời
  26
  Lượt xem
  31,995

  Hướng dẫn Nhiều bộ xử lý có thể làm đồng thời vài phép...

  Nhiều bộ xử lý có thể làm đồng thời vài phép tính, thậm chí mấy phép tính cùng một lúc. Bộ biên dịch tối ưu hóa có thể khai thác khả năng ấy của bộ xử lý. Nhưng bộ biên dịch không phải là thánh. Để...
 3. Trả lời
  26
  Lượt xem
  31,995

  Hướng dẫn Để trả lời câu hỏi thứ hai, trước hết ta xác định...

  Để trả lời câu hỏi thứ hai, trước hết ta xác định trong điều kiện nào, kỹ thuật giải mã tiền tố (vốn tạo ra các mã kiểu như A3' từ các mã kiểu như B+) có thể cho một mã tự điển.

  Mã A không kể dấu...
 4. Trả lời
  26
  Lượt xem
  31,995

  Hướng dẫn Bảng mã phụ âm đầu từ năm 2010 đến nay chỉ có gi,...

  Bảng mã phụ âm đầu từ năm 2010 đến nay chỉ có gi, không có gi/g. Vậy, giờ sao phải phức tạp hóa với "mã gi/g"? Có gì bất ổn nếu chỉ có một mã gi, luôn biểu thị chữ gi?

  Không có. Mà như vậy có lẽ...
 5. Trả lời
  26
  Lượt xem
  31,995

  Hướng dẫn Muốn giảm bộ nhớ hơn, ta phải tra bảng mã phụ âm...

  Muốn giảm bộ nhớ hơn, ta phải tra bảng mã phụ âm đầu và bảng mã âm vần một cách độc lập. Nhưng P -> p và V -> v trong mã C chỉ là đơn ánh nếu xem P, V như là các âm nói. Khi chúng là chữ viết, tính...
 6. Đề tài: Help đọc file.

  bởi Ada
  Trả lời
  5
  Lượt xem
  490

  Kỹ thuật C++ Đây là file văn bản. Bạn đừng dùng hàm seek. ...

  Đây là file văn bản. Bạn đừng dùng hàm seek.

  Bạn có thể đọc từng dòng vào string, phân tích các từ đầu tiên xem có đúng cú pháp không. Nếu đúng thì bỏ qua và lấy đoạn còn lại.
 7. Trả lời
  26
  Lượt xem
  31,995

  Hướng dẫn Một cải tiến dễ thấy, dùng ít bộ nhớ hơn, là dựa...

  Một cải tiến dễ thấy, dùng ít bộ nhớ hơn, là dựa vào tự điển các chữ Việt không dấu thanh. Theo đó, một chữ Việt mã hóa bằng số thứ tự của nó (bỏ qua dấu thanh) trong tự điển mọi chữ Việt không dấu...
 8. Đề tài: Help đọc file.

  bởi Ada
  Trả lời
  5
  Lượt xem
  490

  Kỹ thuật C++ Bạn gửi file dữ liệu lên xem. Dữ liệu thực tế một...

  Bạn gửi file dữ liệu lên xem. Dữ liệu thực tế một chút.

  Có thể copy + paste vào code tag nếu dữ liệu là file văn bản.
 9. Đề tài: Help đọc file.

  bởi Ada
  Trả lời
  5
  Lượt xem
  490

  Kỹ thuật C++ read là gì và đọc là gì? Khác nhau thế nào?

  read là gì và đọc là gì? Khác nhau thế nào?
 10. Bài tập C n ký tự bên trái của vị trí m là các ký tự ở vị...

  n ký tự bên trái của vị trí m là các ký tự ở vị trí m-1, m-2,..., m-n. Tuy nhiên, như khoaph đã khuyên, bạn nên hỏi lại người ra đề. Ít nhất cũng nên hỏi vị trí m là vị trí nào. Hỏi rõ hơn, ký tự đầu...
 11. Trả lời
  26
  Lượt xem
  31,995

  Hướng dẫn Mỗi chữ Việt có thể viết thành chuỗi 7 chữ cái...

  Mỗi chữ Việt có thể viết thành chuỗi 7 chữ cái theo sau là dấu thanh. (Nếu chữ ngắn hơn 7 chữ cái, thì viết thêm dấu trắng cho đủ 7.)

  Kể cả các chữ cái f j w z, bảng chữ cái Việt có 33 chữ cái....
 12. Trả lời
  9
  Lượt xem
  461

  Bài tập C Không có cách nào cả. Khi sắp xếp xong, nội dung...

  Không có cách nào cả. Khi sắp xếp xong, nội dung cũ đã mất.

  Nhưng bạn có thể chèn vào một mảng khác có nội dung là bản sao của mảng ban đầu.
 13. Trả lời
  9
  Lượt xem
  461

  Bài tập C Minh không hiểu sao bạn diễn giải đề bài một cách...

  Minh không hiểu sao bạn diễn giải đề bài một cách "nôm na" như thế được. Đề bài đã nói rất rõ là


  Nghĩa là (1) chèn vào bất cứ vị trí nào cũng được, nhưng (2) phải chèn vào mảng đã sắp xếp rồi,...
 14. Trả lời
  9
  Lượt xem
  461

  Bài tập C Đến đoạn này thì rõ ràng. Đoạn này mình vẫn...

  Đến đoạn này thì rõ ràng.


  Đoạn này mình vẫn không hiểu. Yêu cầu nào nói rằng kết quả nhất thiết phải là 3 6 7 4 2 1 hơn là (chẳng hạn) 4 3 6 7 2 1, 3 6 7 2 1 4, hay 3 6 4 7 2 1?
 15. Trả lời
  9
  Lượt xem
  461

  Bài tập C Mình chưa hiểu rõ câu hỏi. Bạn có thể cho ví dụ...

  Mình chưa hiểu rõ câu hỏi. Bạn có thể cho ví dụ bằng số được không. Mảng nhập vào như thế nào, kỳ vọng kết quả sắp xếp thế nào và kết quả chèn thế nào.
 16. Đề tài: Lỗi ghi file

  bởi Ada
  Trả lời
  4
  Lượt xem
  3,625

  Được. Bây giờ bạn hãy thử viết 1 hàm nữa để kiểm...

  Được. Bây giờ bạn hãy thử viết 1 hàm nữa để kiểm tra xem hàm trên có làm việc đúng, nghĩa là có thực sự đọc được văn bản vào chuỗi a, như bạn mong muốn, hay không.
 17. Đề tài: Lỗi ghi file

  bởi Ada
  Trả lời
  4
  Lượt xem
  3,625

  Bạn thử nói xem: 1. Hàm void...

  Bạn thử nói xem:

  1. Hàm void docfilevaganvaochuoi(char a[], fstream &f) làm gì?

  2. Hàm void docfilevaganvaochuoi(char a[], fstream &f) làm gì?
 18. Trả lời
  5
  Lượt xem
  511

  Lập trình C++ Hai cách viết mô tả hai diễn biến khác nhau, dù...

  Hai cách viết mô tả hai diễn biến khác nhau, dù có thể cho kết quả giống nhau.

  Ở cách viết thứ nhất, việc tạo một Line từ hai Point x, y bao gồm tạo hai Point thành viên a, b lấy giá trị lần lượt...
 19. Trả lời
  5
  Lượt xem
  511

  Lập trình C++ Nói chung, a(x) nghĩa là tạo a theo x (gọi hàm...

  Nói chung, a(x) nghĩa là tạo a theo x (gọi hàm tạo a, sao chép giá trị của x cho a). Và trong trường hợp này, a(a) nghĩa là tạo a này theo a kia.
 20. Lập trình C++ Chú ý rằng code đảo ngược tình thế, vốn thông báo...

  Chú ý rằng code đảo ngược tình thế, vốn thông báo cho scanf ít bộ nhớ hơn thực tế



  int cmd;
  scanf("%h", &cmd);


  dẫu vô hại trên kiến trúc little-endian, nhưng vẫn là sai: số 1 đọc từ bàn...
 21. Lập trình C++ Mình biên dịch bằng GCC thì có cảnh báo: ...

  Mình biên dịch bằng GCC thì có cảnh báo:

  test_scanf.cpp|16|warning: format '%d' expects argument of type 'int*', but argument 2 has type 'short int*' [-Wformat=]
  Định dạng short của tham số cmd...
 22. Trả lời
  2
  Lượt xem
  4,513

  Đề bài như thế nào nhỉ?

  Đề bài như thế nào nhỉ?
 23. Lập trình C++ Bạn thêm dòng này vào hàm noiThung, ở trước vòng...

  Bạn thêm dòng này vào hàm noiThung, ở trước vòng while:

  int const thung_j = thung[j];

  và thay dòng này:

  if(thung[k]==thung[j])

  bằng dòng này
 24. Trả lời
  1
  Lượt xem
  371

  Mảng trên C Có thể bị tràn stack. Mảng T của bạn được tạo...

  Có thể bị tràn stack. Mảng T của bạn được tạo trên stack. Giới hạn kích cỡ stack tùy thuộc vào cài đặt và lựa chọn của người lập trình, nhưng thông thường, mặc định là 1, 2, 4 hoặc 8 MiB và, trong...
 25. Mảng trên C 1. Đọc n. Tạo ma trận cỡ n*n và khởi trị mọi phần...

  1. Đọc n. Tạo ma trận cỡ n*n và khởi trị mọi phần tử bằng 0.
  2. Đọc m.
  3. Đọc lần lượt m dòng. Cứ đọc xong 1 dòng thì lại cập nhật 1 phần tử của ma trận.
  4. Xuất ma trận.
Trang 1 trên tổng số 20 1 2 3 4
Từ 1 tới 25 trên tổng số 500 kết quả