Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Search:

Type: Các bài viết; User: NguNhuheo; Từ khóa:

Trang 1 trên tổng số 20 1 2 3 4

Search: Tìm kiếm trong 0.05 giây.

 1. Cái từ chọn "sinh đôi" hơi vô duyên. Theo định...

  Cái từ chọn "sinh đôi" hơi vô duyên.
  Theo định nghĩa trên thì 3 và 5 là cặp sinh đôi, 5 và 7 cũng là cặp sinh đôi, nhưng 3 và 7 thì lại không.
  Như vậy, sinh đôi không có tính truyền.

  for (int i...
 2. Trả lời
  8
  Lượt xem
  2,625

  Tôi nghĩ là bạn nhầm lẫn giữa kiểu ký tự (char)...

  Tôi nghĩ là bạn nhầm lẫn giữa kiểu ký tự (char) và kiểu chuỗi (char* hoặc char[])

  Chú thích: muốn đổi số ra nhị phân thì dùng phép bit AND (&) với 1 để xét bit cuối cùng, và dịch bit sang phải....
 3. Vấn đề này liên quan gì đến "Nhập Môn Lập Trình...

  Vấn đề này liên quan gì đến "Nhập Môn Lập Trình C/C++" ?
  Chỉ có mỗi việc tìm chỗ để hỏi mà bạn cũng làm không xong thì còn tìm hiểu lập trình chi cho mệt xác.
 4. Trả lời
  9
  Lượt xem
  698

  Bài tập C @Thớt: Nếu đề bài bảo sắp xếp mảng và chèn vảo...

  @Thớt:
  Nếu đề bài bảo sắp xếp mảng và chèn vảo mảng thì có thể nó mang điều kiện chèn vào đúng vị trí. Hàm chèn số vào mảng sắp xếp làm việc hơi khác với hàm chèn mảng, bởi vì nó phải tự tìm lấy...
 5. Trả lời
  9
  Lượt xem
  698

  Bài tập C Bộ răng hay sao mà chèn vào hàm này hàm nọ?

  Bộ răng hay sao mà chèn vào hàm này hàm nọ?
 6. Lập trình C++ Về sự khác biệt, bài #4 đã giải thích rồi, tôi...

  Về sự khác biệt, bài #4 đã giải thích rồi, tôi không nhắc lại.

  Về sự tường minh, lý luận rằng cách viết thứ hai gọn hơn là chủ quan. Người viết và đọc code hàm dựng quen rồi sẽ thấy cách 1 tường...
 7. Trả lời
  4
  Lượt xem
  591

  Hàm trong C Tham trị không giữ lại giá trị được gán bên trong...

  Tham trị không giữ lại giá trị được gán bên trong hàm. Vì vậy x được gán bên trong hàm nhapGiaTri chả ăn nhập gì cả. Sau khi thoát khỏi hàm, nó trở về trị ban đầu.
  Nếu chưa học tham biến/tham chiếu...
 8. Trả lời
  4
  Lượt xem
  591

  Hàm trong C Về tìm lục bài học ra, học cho kỹ lại phần "tham...

  Về tìm lục bài học ra, học cho kỹ lại phần "tham trị và tham biến/tham chiếu"
 9. Trả lời
  3
  Lượt xem
  1,027

  Bài tập C Thứ nhất: Muốn biết được hay không thì hỏi...

  Thứ nhất:
  Muốn biết được hay không thì hỏi Thầy/Cô chứ ở đây ai có quyền phán quyết. Bài tập có thuộc về công cộng đâu.
  Nếu tôi là Thầy/Cô thì khi ra bài tập này, tôi muốn thử kiến thức của học...
 10. Trả lời
  38
  Lượt xem
  7,799

  Gợi ý: Nếu dùng máy Mac thì: txt nó chạy...

  Gợi ý:
  Nếu dùng máy Mac thì:
  txt nó chạy TextEdit
  doc nó chạy ... tuỳ theo cái gì mình cài
 11. Trả lời
  38
  Lượt xem
  7,799

  Học viết Powersell Script.

  Học viết Powersell Script.
 12. Trả lời
  4
  Lượt xem
  655

  Đối với người làm việc chân chính, hàng "lấy ở...

  Đối với người làm việc chân chính, hàng "lấy ở trên mạng" hoàn toàn không có giá trị gì cả (xem chú thích).
  Tài liệu ở trên mạng chỉ có giá trị khi nó đi kèm với nguồn dẫn. Trường hợp của bạn chỉ...
 13. Trả lời
  4
  Lượt xem
  655

  Cái bảng ấy lấy ở đâu ra vậy? Cỡ của int tùy...

  Cái bảng ấy lấy ở đâu ra vậy?
  Cỡ của int tùy thuộc vào môi trường.
 14. Trả lời
  8
  Lượt xem
  752

  void nhapThiSinh(thiSinh ts[], int *n) { int...

  void nhapThiSinh(thiSinh ts[], int *n)
  {
  int i;
  printf("Nhap so thi sinh Olympic tin hoc:");
  scanf("%d", n);
  printf("\tNhap thong tin cho thi sinh\n");
  for(i=0; i<*n; i++)
  {...
 15. Trả lời
  5
  Lượt xem
  536

  Về học lại ý nghĩa của #define. Sau đó đọc lại...

  Về học lại ý nghĩa của #define.
  Sau đó đọc lại câu thứ 3 trong code.
 16. Tư vấn luật mốc xì gì mà không phân biệt nổi góc...

  Tư vấn luật mốc xì gì mà không phân biệt nổi góc Nhập Môn Lập Trình với Quảng Cáo Chỉ Dẫn.
  Chỉ có một cái luật diễn đàn mà cũng không biết thì tư vấn luật dân sự tố tụng cho ai nghe?
 17. Trả lời
  9
  Lượt xem
  943

  Bài tập C++ Muốn giống như while thì bỏ cả đuôi i++ đi. Và...

  Muốn giống như while thì bỏ cả đuôi i++ đi. Và tăng i khi thỏa điều kiện


  // vòng lặp while
  while(i<n)
  {
  cout<<"Nhap M[''<<i<<"] = ";
  cin>>M[i];
  if(i > 0 && M[i] <=...
 18. Trả lời
  9
  Lượt xem
  943

  Bài tập C++ Điểm mà bạn chưa nắm vững là vòng lặp for chứ...

  Điểm mà bạn chưa nắm vững là vòng lặp for chứ khoan nói đến continue.

  for(int i = 0 ; i < n ; i++){

  Vòng lặp for như thế thì mỗi lượt nó lại nhảy i lên 1. Tức là theo code cũ của bạn thì dẫu...
 19. Trả lời
  9
  Lượt xem
  943

  Bài tập C++ Sửa lại: for(int i = 0 ; i < n ; i++){...

  Sửa lại:
  for(int i = 0 ; i < n ; i++){
  cout<<"M["<<i<<"] = "<<endl;
  cin>>M[i];
  if(i > 0 && M[i] <= M[i-1]) i--;
  }
 20. Lập trình C Xóa dòng này trong tất cả các hàm int i; float...

  Xóa dòng này trong tất cả các hàm
  int i; float SoThu[100]; int n; // tức là chúng không còn là biến nội, khai báo bên trong hàm
  Thêm dòng này ngay sau FiLE *f; (trước khi khai báo các hàm)
  int i;...
 21. Lập trình C Rác là phải rồi. "dãy số thực" của bạn có dữ liệu...

  Rác là phải rồi. "dãy số thực" của bạn có dữ liệu đâu mà bảo nó xuất ra.
  int i; float SoThu[100]; int n; // cả đám này được khai báo là biến nội. Chúng chả liên quan gì đến đám khai trong các hàm...
 22. Trả lời
  5
  Lượt xem
  1,077

  Tôi không nói chuyện với ngừoi Việt bằng tiếng...

  Tôi không nói chuyện với ngừoi Việt bằng tiếng Tây U.
  Quý vị chịu khó chờ ngừoi khác trả lời.
 23. Trả lời
  5
  Lượt xem
  1,077

  C có thể dùng nguyên tắc khoảng cách từ phần tử...

  C có thể dùng nguyên tắc khoảng cách từ phần tử đầu tiên để lấy phần tử khác theo chỉ số.
  Đại khái cách làm việc của toán tử [] là: a[n] tức là phần tử cách phần tử đầu tiên a[0] n phần tử.

  C coi...
 24. Trả lời
  5
  Lượt xem
  1,712

  Bài tập C Tại vì nếu i+1 thì phải làm thêm 1 con toán -1 ...

  Tại vì nếu i+1 thì phải làm thêm 1 con toán -1

  for (i = 1; i < n; i++)
  if ( (a[i]*a[i-1]) % (a[i]+a[i-1]) ) // không chia hết

  for (i = 0; i < n-1; i++)
  if ( (a[i]*a[i+1]) % (a[i]+a[i+1]) ) //...
 25. Lập trình C++ 1. Nói về ngữ pháp thì code bài #1 sai và thiếu...

  1. Nói về ngữ pháp thì code bài #1 sai và thiếu nát như tương, không đủ giấy bút kể ra hết.

  2. Nói về cách đặt tên biến (thớt dùng tiếng Anh?) thì det là cái gì?
  Trong toán, từ det là viết tắt...
Trang 1 trên tổng số 20 1 2 3 4
Từ 1 tới 25 trên tổng số 500 kết quả