Search:

Type: Các bài viết; User: noinhotnn; Từ khóa:

Trang 1 trên tổng số 4 1 2 3 4

Search: Tìm kiếm trong 0.05 giây.

 1. Trả lời
  1
  Lượt xem
  1,321

  Sử dụng cluster để gộp các điểm với bán kính = 0

  Sử dụng cluster để gộp các điểm với bán kính = 0
 2. Trả lời
  3
  Lượt xem
  660

  Parallel.ForEach(lstLink,new ParallelOptions {...

  Parallel.ForEach(lstLink,new ParallelOptions { MaxDegreeOfParallelism = start + maxThread},action=>
  {
  //Code here
  });


  PS: Cái diễn đàn hôm trc thì báo virus độc hại nay thì 5s load ad nể thật
 3. Trả lời
  1
  Lượt xem
  2,271

  s += " "; Đại loại...

  s += "<td><input type='text' /></td>";
  Đại loại thế
 4. Trả lời
  3
  Lượt xem
  3,249

  sqldata.InsertParameters.Add("NgayDangKy",...

  sqldata.InsertParameters.Add("NgayDangKy", Nguoidung.NgayDangKy.ToString());
  =>Sai kiểu dữ liệu sửa là
  sqldata.InsertParameters.Add("NgayDangKy", Nguoidung.NgayDangKy);
 5. ADO.NET public void PlaySound() { ...

  public void PlaySound()
  {
  dbcontext.MyTable.AsEnumerable().Select(x =>
  {
  DoPlay(x.Path);
  return false;
  }).Count();
  ...
 6. Socket Thông thường thì sẽ có sdk chứ nhỉ? Phần mềm...

  Thông thường thì sẽ có sdk chứ nhỉ?
  Phần mềm Maker bạn nói có source không? Hoặc từ thằng này có thể phân tích ra đọc dữ liệu của nó
  Bạn thử với DATAQ chưa mình tìm hiểu thì thằng này có hỗ trợ thì...
 7. Trả lời
  25
  Lượt xem
  1,615

  Vầy dùng dynamic hoặc object thôi.

  Vầy dùng dynamic hoặc object thôi.
 8. Trả lời
  25
  Lượt xem
  1,615

  Thuộc tính giống nhau mà phải x10 lần à??? Xem...

  Thuộc tính giống nhau mà phải x10 lần à??? Xem lại cái chỗ gen là được chứ sao!
 9. Algorithm Vấn đề của bạn là không biết dùng giao thức gì để...

  Vấn đề của bạn là không biết dùng giao thức gì để truyền nhận. Bạn thử lấy 1 số ví dụ trên mạng sử dụng socket truyền nhận dữ liệu xem sao.
 10. Trả lời
  12
  Lượt xem
  700

  public abstract class abc { protected abstract...

  public abstract class abc
  {
  protected abstract object DoSomeThing(byte[] bytes);
  }

  public class cde:abc
  {
  protected override object DoSomeThing(byte[] bytes)
  {
  return...
 11. Trả lời
  3
  Lượt xem
  415

  ADO.NET Đơn giản mà có gì mai pm nick chữ ký

  Đơn giản mà có gì mai pm nick chữ ký
 12. Trả lời
  3
  Lượt xem
  415

  ADO.NET Viết 1 hàm js chuyển sang khung bên phải thôi :)...

  Viết 1 hàm js chuyển sang khung bên phải thôi :)
  Ví dụ như này:
  <div class="span12" id="select-list" onlick='dosomething(object)'>

  Bên phải đặt 1 div chính rồi append vào thôi
 13. Graphic Thoát hẳn ứng dụng à? Environment.Exit(0) nhé

  Thoát hẳn ứng dụng à? Environment.Exit(0) nhé
 14. Trả lời
  4
  Lượt xem
  490

  public partial class Form1 : Form { ...

  public partial class Form1 : Form
  {
  public Form1()
  {
  InitializeComponent();
  this.Load += Form1_Load;
  }
  Form2 fr = new Form2();
  ...
 15. Trả lời
  5
  Lượt xem
  746

  Database Lỗi trùng khóa mà

  Lỗi trùng khóa mà
 16. ADO.NET Với đoạn code như vậy static không phải là nguyên...

  Với đoạn code như vậy static không phải là nguyên nhân lỗi?!
 17. ADO.NET Lỗi khá cơ bản. Kết nối đã bị mất (thằng đóng...

  Lỗi khá cơ bản. Kết nối đã bị mất (thằng đóng thằng mở Unsafe ). Static ở đây chính là nguyên nhân.
 18. File bao nhiêu MB mà 7 phút? Cần xem lại code xử...

  File bao nhiêu MB mà 7 phút? Cần xem lại code xử lý của bạn. Còn 99% như mình nói bạn phải kiểm soát được nó
 19. À tận dụng tối đa không có nghĩa là lúc nào cũng...

  À tận dụng tối đa không có nghĩa là lúc nào cũng tối đa. Đương nhiên đã làm là phải quản lý được nó không có chuyện để mình nó chiếm hết tài nguyên server được
 20. Trả lời
  6
  Lượt xem
  703

  Đã neo control chuẩn chưa?! Bỏ các khởi tạo để...

  Đã neo control chuẩn chưa?!

  Bỏ các khởi tạo để load form không thì nó có bị không?!
 21. Đừng có dại mà dùng stringbuilder với dữ liệu...

  Đừng có dại mà dùng stringbuilder với dữ liệu lớn. Hãy cắt ra làm những mảng nhỏ xử lý, ví dụ như có thể chia thành từng row xử lý từng row đó. Hiện giờ mình cũng có ứng dụng đọc và xử lý file text...
 22. Trả lời
  7
  Lượt xem
  1,230

  Database Vậy cần xét xem clients cần gì lúc đó để đồng bộ...

  Vậy cần xét xem clients cần gì lúc đó để đồng bộ về thôi.
  Ví dụ nó vào form A thì chỉ cần lấy những thay đổi của form A đồng bộ
 23. Database Thuê 1 cái VPS nhé.

  Thuê 1 cái VPS nhé.
 24. Trả lời
  8
  Lượt xem
  682

  Thứ nhất: HoaDons.ToList(); Thứ 2: Đặt bug tại...

  Thứ nhất: HoaDons.ToList();
  Thứ 2: Đặt bug tại select new rồi view xem giá trị của dòng nào không hợp lệ

  var lq = from hd in ls
  select new { hd.ID, hd.Name };
 25. Trả lời
  8
  Lượt xem
  682

  Lỗi thực thi 1 dòng nào đó đoạn select new. Chỗ...

  Lỗi thực thi 1 dòng nào đó đoạn select new. Chỗ bạn gán nó mới thực thi linq.
Trang 1 trên tổng số 4 1 2 3 4
Từ 1 tới 25 trên tổng số 98 kết quả