Chào mọi người, hiện tại mình mới mở một phòng khám thú y. Hiện giờ mình đang cần một phần mềm hay một công cụ nào đó để quản lý phòng khám, mình cũng đã tìm hiểu một số phần mềm quản lý nhưng thấy...