Chào mọi người hiện tại mình cần tìm ứng viên cho vị trí PHP Developer, tại Hà Nội
- Mức lương: $1000 - $1700
Yêu cầu:
- Có 3 năm kinh nghiệm làm việc về PHP/MySQL/HTML/CSS (SCSS)/Javascript.
-...