Các Bác nào biết chỉ em với.Em có 1 database QLHSinh được tạo trong SQL Server 2000 khi kết nối với C# thì được.Nhưng khi em tạo database QLHSinh trong SQL 2005 thì em kết nối không được. Help me!