Search:

Type: Các bài viết; User: nguyenq; Từ khóa:

Search: Tìm kiếm trong 0.00 giây.

 1. VietOCR.NET - nhận dạng ký tự quang học

  Bắt đầu bởi nguyenq, 17-09-2013 08:37 AM
  2 Trang
  1 2
  ocr
  • Trả lời: 16
  • Lượt xem: 146,666
  Bài viết cuối bởi nguyenq
  31-07-2019 11:20 PM Đi tới bài viết cuối cùng
 2. VietOCR - nhận dạng ký tự quang học

  Bắt đầu bởi nguyenq, 25-09-2013 10:57 AM
  2 Trang
  1 2
  ocr
  • Trả lời: 13
  • Lượt xem: 288,995
  Bài viết cuối bởi nguyenq
  31-07-2019 11:19 PM Đi tới bài viết cuối cùng
 3. VietPad.NET - Vietnamese Unicode Text Editor

  Bắt đầu bởi nguyenq, 05-11-2013 11:09 AM
  text editor
  • Trả lời: 1
  • Lượt xem: 4,531
  Bài viết cuối bởi nguyenq
  16-02-2015 08:02 PM Đi tới bài viết cuối cùng
 4. VietPad - Vietnamese Unicode Text Editor

  Bắt đầu bởi nguyenq, 27-09-2013 08:11 AM
  convert, editor
  • Trả lời: 1
  • Lượt xem: 90,535
  Bài viết cuối bởi nguyenq
  16-02-2015 08:01 PM Đi tới bài viết cuối cùng
 5. UnicodeConverter.NET

  Bắt đầu bởi nguyenq, 17-11-2014 10:25 AM
  convert, encoding, unicode
  • Trả lời: 0
  • Lượt xem: 3,144
  Bài viết cuối bởi nguyenq
  17-11-2014 10:25 AM Đi tới bài viết cuối cùng
 6. UnicodeConverter

  Bắt đầu bởi nguyenq, 17-11-2014 10:23 AM
  convert, encoding, unicode
  • Trả lời: 0
  • Lượt xem: 89,157
  Bài viết cuối bởi nguyenq
  17-11-2014 10:23 AM Đi tới bài viết cuối cùng
 7. VietKeyInput - bộ gõ Tiếng Việt .NET Class Library

  Bắt đầu bởi nguyenq, 21-10-2013 09:42 AM
  input method
  • Trả lời: 0
  • Lượt xem: 1,971
  Bài viết cuối bởi nguyenq
  21-10-2013 09:42 AM Đi tới bài viết cuối cùng
 8. Tess4J - JNA wrapper for Tesseract OCR API

  Bắt đầu bởi nguyenq, 09-10-2013 08:42 PM
  • Trả lời: 0
  • Lượt xem: 4,143
  Bài viết cuối bởi nguyenq
  09-10-2013 08:42 PM Đi tới bài viết cuối cùng