MÌnh CÓ MỘt RẰc RỐi NhỎ ,cÁc BẠn Vui LÒng ĐỪng CƯỜ VÀ GiÚp ĐỠ Nha !
CÓ MỘt CÂy NhỊ PhÂn TÌm KiẾm , NhẬp VÀo GiÁ TrỊ Data( VÍ DỤ SỐ Int) TÌm Xem CÓ NÓ Trong CÂy KhÔng ? NẾu CÓ XuẤt Ra TẦng ChỨa NÓ !...