Search:

Type: Các bài viết; User: qanlh_soft; Từ khóa:

Trang 1 trên tổng số 7 1 2 3 4

Search: Tìm kiếm trong 0.04 giây.

 1. gô gờ:...

  gô gờ: codeproject.com/Articles/16276/Customizing-OpenFileDialog-in-NET (:-)??
 2. Database 1. Getdate( SQL) or date = datetime.now;(c#) 2....

  1. Getdate( SQL) or date = datetime.now;(c#)
  2. Tạo 1 table danh mục phòng. Load từ đó ra.
 3. Trả lời
  8
  Lượt xem
  2,334

  Bắt event Validated của textbox. private...

  Bắt event Validated của textbox.


  private string textbox;
  // các text có trên form đều sử dụng chung event này
  private void textBox_Validated(object sender, EventArgs e)
  ...
 4. Dịch cái lỗi đi bạn, nó bảo ko hiểu cái...

  Dịch cái lỗi đi bạn, nó bảo ko hiểu cái clsDatabases khai báo như nào.
 5. Trả lời
  5
  Lượt xem
  1,690

  Graphic resize = cách dùng chuột kéo hay bấm nút...

  resize = cách dùng chuột kéo hay bấm nút Maximized?
  chả hiểu ý câu này?
  Trong cái ym khi mình để size như nào thì bấm nút Maximized nó vẫn giữ size như vậy.
  Còn mặc định của winform thì bấm Max...
 6. Trả lời
  4
  Lượt xem
  2,208

  Tham khảo đây nhé...

  Tham khảo đây nhé http://social.msdn.microsoft.com/forums/en-US/winformsdatacontrols/thread/87004d70-482a-4b86-ba18-371670254b6a/
  nhưng dùng control của C1 or DevExpress cho nhàn, nó hỗ trợ sẵn,...
 7. Trả lời
  9
  Lượt xem
  2,012

  ADO.NET đây: form1: form1.MdiContainer=true;...

  đây:

  form1:
  form1.MdiContainer=true;
  btn1_click()
  {
  form2 f = new form2();
  f.MdiParent= this;
  }
  form2:
 8. Làm j có câu query delete table,table1... nhỉ (?)...

  Làm j có câu query delete table,table1... nhỉ (?)
  xóa trong sanpham trước với idnsx, sau đó mới xóa đc nsx với idnsx đó. Nếu đã kéo relation trong Diagram, còn ko thì xóa tẹt, chả lỗi j cả (:))

  ...
 9. Trả lời
  9
  Lượt xem
  2,012

  ADO.NET form1 set MdiContainer=true form3 .show(); thôi,...

  form1 set MdiContainer=true
  form3 .show(); thôi, đừng showdialog();
 10. Database google: return values from stored procedure in...

  google: return values from stored procedure in sql server
 11. Game Đơn giản nhất nếu dùng winform: Opacity Tham...

  Đơn giản nhất nếu dùng winform: Opacity
  Tham khảo trong 4r nhiều chủ đề nói về cái này rồi:
  http://diendan.congdongcviet.com/showthread.php?t=32854
 12. Trả lời
  1
  Lượt xem
  1,212

  http://stackoverflow.com/questions/1731384/how-to-...

  http://stackoverflow.com/questions/1731384/how-to-stop-backgroundworker-on-forms-closing-event
 13. Trả lời
  14
  Lượt xem
  21,453

  trừ giá trị null nhé [:-X)

  trừ giá trị null nhé [:-X)
 14. Trả lời
  5
  Lượt xem
  2,327

  Database Vãi, thế nhỡ tay chọn 1 giá trị rồi, giờ không...

  Vãi, thế nhỡ tay chọn 1 giá trị rồi, giờ không muốn nữa, làm sao để nó về như ban đầu?

  add 1 row trống( null) vào trc cái 1,2,3,4 rồi mới add vào control.
 15. Trả lời
  5
  Lượt xem
  2,733

  Dùng report là đơn giản nhất, có option prin trực...

  Dùng report là đơn giản nhất, có option prin trực tiếp ko qua preview. Cứ cắm máy in là ra bill.
 16. Phản hồi Nghe đồn bên vatgia nếu giới thiệu thành công thì...

  Nghe đồn bên vatgia nếu giới thiệu thành công thì đc hưởng 30% mức lương tháng đầu tiên của ng đc giới thiệu. Giống FPT ấy các đồng chí ah. (:))
 17. Socket get IP address use socket in c# Socket lsock...

  get IP address use socket in c#

  Socket lsock = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream,
  ProtocolType.Tcp);
  // change second param to port number you are going to...
 18. Trả lời
  4
  Lượt xem
  2,550

  http://www.geekpedia.com/code117_Get-And-Set-The-S...

  http://www.geekpedia.com/code117_Get-And-Set-The-System-Date-And-Time.html
 19. Trả lời
  33
  Lượt xem
  14,280

  Chính xác. Chỉ cần copy chuỗi đã mã hóa paste vào...

  Chính xác. Chỉ cần copy chuỗi đã mã hóa paste vào goog là Decrip đc. Nhưng chỉ OK với chuỗi ít ký tự và ko phức tạp quá :D
  ex:
  Endcryp:
  abc@123 = e6e061838856bf47e1de730719fb2609.
  Decryp:...
 20. Trả lời
  10
  Lượt xem
  20,645

  Database Thêm N vào trc chuỗi insert: N'xxx'

  Thêm N vào trc chuỗi insert: N'xxx'
 21. Database trong table thêm trường Picture với datatype là...

  trong table thêm trường Picture với datatype là varbinary(MAX) or image.
  - insert cái ảnh hồ sơ vào đó
  - load dữ liệu trong db lên rồi set vào picturebox.
 22. (:-)? Tên này nghe đồn nhuận 1 năm vì game mà? Hè...

  (:-)? Tên này nghe đồn nhuận 1 năm vì game mà? Hè này mới ra chứ nhỉ? Sao đã giảng viên rồi là sao? (:-O)
 23. Trả lời
  10
  Lượt xem
  3,763

  ADO.NET Code trong sự kiện change của listview sao lại có...

  Code trong sự kiện change của listview sao lại có kết nối và select????
  Mỗi lần click vào row khác nhau lại connect và load dữ liệu????
 24. Trả lời
  15
  Lượt xem
  4,386

  new 1 cái datatable rồi add dữ liệu vào đó thôi...

  new 1 cái datatable rồi add dữ liệu vào đó thôi mà.
  http://www.java2s.com/Tutorial/CSharp/0560__ADO.Net/AddRowtoDataTable.htm
 25. Trả lời
  2
  Lượt xem
  1,252

  Dùng event keypress của text. Trong event đó gọi...

  Dùng event keypress của text.
  Trong event đó gọi hàm tìm kiếm với WHERE là LIKE N'%..%'
Trang 1 trên tổng số 7 1 2 3 4
Từ 1 tới 25 trên tổng số 165 kết quả