Search:

Type: Các bài viết; User: hoangtran; Từ khóa:

Search: Tìm kiếm trong 0.03 giây.

 1. Trả lời
  14
  Lượt xem
  4,485

  Multitasking có nghĩa đa nhiệm vụ, một khái niệm...

  Multitasking có nghĩa đa nhiệm vụ, một khái niệm thôi. Còn thể hiện cho nó trong computer system là multithread hay multi process.
 2. Trả lời
  14
  Lượt xem
  4,485

  Để lập trình 2 nhiệm vụ cùng một lúc thì có nghĩa...

  Để lập trình 2 nhiệm vụ cùng một lúc thì có nghĩa là đa nhiệm (multitasking). Callback là một cái khía cạnh khác.
 3. Trả lời
  5
  Lượt xem
  2,421

  Ý của bạn về cái single thread là sao? Bạn có ý...

  Ý của bạn về cái single thread là sao? Bạn có ý gì về sử dụng thread??