Search:

Type: Các bài viết; User: lamtienhung; Từ khóa:

Search: Tìm kiếm trong 0.00 giây.

 1. Bài tập C++ Cảm ơn các góp ý của bạn, mình mới học nên chưa...

  Cảm ơn các góp ý của bạn, mình mới học nên chưa hiểu sâu những j bạn nói nhưng mình sẽ tìm hiểu thêm.

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 28-09-2021 lúc 04:33 PM - - -

  Cảm ơn các chỉ dẫn của...
 2. Bài tập C++ Xuất Mảng Ra Ngoài Bị Lỗi, mong được sự giúp đỡ của các bạn...

  #include <iostream>

  using namespace std;

  void Nhap(int M[0][0],int row,int col);
  void Xuat(int M[0][0],int row,int col);

  int main ()
  {
  int row,col,M[0][0];