Search:

Type: Các bài viết; User: Lamentation; Từ khóa:

Search: Tìm kiếm trong 0.04 giây.

 1. Trả lời
  6
  Lượt xem
  2,237

  Chào các bạn, Tôi đã làm được rồi , sử dụng...

  Chào các bạn,

  Tôi đã làm được rồi , sử dụng một mảng đối tượng NumericUpDown ,...
 2. Cảm ơn bạn, Tôi vừa thử xong, tôi sử dụng...

  Cảm ơn bạn,

  Tôi vừa thử xong, tôi sử dụng thêm cả sự kiện MouseLeave để thay đổi màu của button.
 3. Trả lời
  6
  Lượt xem
  2,237

  Ah , Do tôi viết không rõ , Tôi đang làm thủ...

  Ah , Do tôi viết không rõ ,

  Tôi đang làm thủ công thế này,  Các biến myAddress,myCode,... tôi có thể cho vào 1 Array myMessage được .Nhưng còn các đối tượng numericUpDown thì chưa biết xử lý...
 4. Trả lời
  6
  Lượt xem
  2,237

  Oài, cảm ơn bạn Tôi ngờ-u thật :( , như vậy...

  Oài, cảm ơn bạn

  Tôi ngờ-u thật :( , như vậy là khi cộng các biến kiểu byte thì tổng có kiểu mặc định là int .

  Tôi đã thử với các tổng kiểu short và ushort thì đều có kiểu mặc định là int.
  ...
 5. Trả lời
  6
  Lượt xem
  2,237

  Gặp lỗi khi ép kiểu ?

  Chào các bạn,

  Tôi viết 1 Winform tính mã kiểm lỗi LRC.Tôi phải ép kiểu từ decimal sang byte để nhận các số từ các NumericUpDown.

  Nhưng sau đó khi tính bù 2 , tôi vẫn phải ép kiểu byte vì nếu...
 6. Ừhm cảm ơn các bạn Có gì trao đổi tiếp vậy...

  Ừhm cảm ơn các bạn

  Có gì trao đổi tiếp vậy (:-)h
 7. Vài trò của lớp System.ValueType với các biến kiểu trị ?

  Chào các bạn,

  Tôi đang học C# theo giáo trình của thầy Dương Quang Thiện, trong đó có đoạn viết thế này " Dữ liệu kiểu trị phải được dẫn xuất trực tiếp từ namespace System.ValueType" ( 4-143 quyển...