Search:

Type: Các bài viết; User: TNIT; Từ khóa:

Search: Tìm kiếm trong 0.00 giây.

 1. Trả lời
  5
  Lượt xem
  1,670

  Mình tạo dialog bằng CDialog. Mình gán nó bằng...

  Mình tạo dialog bằng CDialog.
  Mình gán nó bằng NULL rồi nhưng nó không chịu. Vậy thế nên mình mới hỏi.
 2. Trả lời
  5
  Lượt xem
  1,670

  Giá trị mặc định của 1 struct

  Mình muốn tạo một dialog và thêm tham số vào hàm dựng của dialog này, nhưng vấn đề là nó bắt tham số luôn phải gán giá trị mặc định, mà tham số của mình lại là kiểu struct gồm các phần tử kiểu...