Search:

Type: Các bài viết; User: khoaph; Từ khóa:

Trang 1 trên tổng số 20 1 2 3 4

Search: Tìm kiếm trong 0.02 giây.

 1. Trả lời
  1
  Lượt xem
  65

  Lập trình C #include #include int main() ...

  #include<stdio.h>
  #include<math.h>
  int main()
  {
  float a, b, c, delta;
  printf("nhap gia tri a =");
  scanf("%f", &a);
  printf("nhap gia tri b =");
  scanf("%f", &b);
  printf("nhap gia tri c...
 2. Hàm trong C++ string str = "xin chào"; printf("%s\n",...

  string str = "xin chào";
  printf("%s\n", str.c_str());
 3. Trả lời
  1
  Lượt xem
  1,439

  Lập trình C++ Thiếu hàm main........

  Thiếu hàm main........
 4. Đề tài: Thắc mắc về C#

  bởi khoaph
  Trả lời
  1
  Lượt xem
  1,239

  Không hiểu bạn muốn vẽ cây thông như thế nào?

  Không hiểu bạn muốn vẽ cây thông như thế nào?
 5. Trả lời
  1
  Lượt xem
  1,399

  Mã nguồn C Lỗi Lỗi thứ nhất, i = n là phép gán i giá trị n và...

  Lỗi thứ nhất, i = n là phép gán i giá trị n và trả về giá trị của i, nếu i khác 0 thì biểu thức là true.
  Trong code của bạn vòng lặp trong là vô tận do biểu thức j= i và k=2
 6. Trả lời
  2
  Lượt xem
  2,313

  Lập trình C++ Cảm ơn bạn đã nhắc Mình đã từng nghe về điều này...

  Cảm ơn bạn đã nhắc
  Mình đã từng nghe về điều này nhưng phớt lờ
  Mới vừa google về nó
  Nói thêm về nó để các thành viên khác đề phòng
  Thông thường khi kế thừa từ 1 lớp ta thường bổ sung các field...
 7. Trả lời
  2
  Lượt xem
  2,313

  Lập trình C++ Copy constructor, return class value, error!

  Mình có code sau


  #include <iostream>
  #include <vector>
  using namespace std;

  class Vec : public vector<int>
  {
  public:
 8. #include int main(){ int a[50];...

  #include <stdio.h>
  int main(){

  int a[50];
  int n;
  do{
  scanf("%d",&n);

  }while (n<1 || n>50);
 9. Trả lời
  2
  Lượt xem
  2,487

  Cho bạn cái hàm using System; //using...

  Cho bạn cái hàm


  using System;
  //using System.Collections.Generic;
  //using System.Linq;
  //using System.Text.RegularExpressions;
  // Compiler version 4.0, .NET Framework 4.5
 10. #include #include #include...

  #include <iostream>
  #include <vector>
  #include <math.h>
  using namespace std;
  void lietKeUoc(int n)
  {
  vector<int> uocSo;
  int i = 1;
  while (i < sqrt(n)) {
  if (n % i == 0) {
 11. Trả lời
  3
  Lượt xem
  5,419

  Không sai đâu, vì bạn không nêu rõ yêu cầu xuất...

  Không sai đâu, vì bạn không nêu rõ yêu cầu xuất ra cái gì, nên trong code trên tôi xuất ra người lớn tuổi nhất trong khu phố( dòng đầu) và liệt kê các thành viên trong gia đình đó( 2 dòng sau)
  Tôi...
 12. Trả lời
  3
  Lượt xem
  5,419

  Vấn đề trên không cần áp dụng tính kế thừa Thêm...

  Vấn đề trên không cần áp dụng tính kế thừa
  Thêm các phương thức sau


  class giadinh
  {
  nguoi tuoilonnhat()
  {
  int maxtuoi = thanhvien[0].tinhtuoi();
  int tuoi;
 13. class tamgiac { public diem dinhA; ...

  class tamgiac
  {
  public diem dinhA;
  public diem dinhB;
  public diem dinhC;
  public void nhap()
  {
  dinhA = new diem();
  Console.WriteLine("Nhập đỉnh A: ");
  ...
 14. Đề tài: Bài tập vẽ hình C

  bởi khoaph
  Trả lời
  6
  Lượt xem
  5,700

  Bài tập C #include void print(char *str, int...

  #include <stdio.h>
  void print(char *str, int offset, int m, char digit)
  {
  for (int i = offset; i < m - offset; i++) {
  str[i] = digit;
  }
  }
  void draw(char *str, int n)
  {
  str[2 * n - 1] =...
 15. Đề tài: Helpp em với ạ hiccc

  bởi khoaph
  Trả lời
  1
  Lượt xem
  4,718

  Không chỉ dư " " mà còn dư "t" nữa Post code thì...

  Không chỉ dư " " mà còn dư "t" nữa
  Post code thì post dưới dạng text, ai lại post dạng ảnh
  Không ai rãnh để gõ lại code của bạn đâu
 16. Trả lời
  0
  Lượt xem
  4,325

  Tìm giáo trình C sách in.

  Hiện thời giáo trình C nào là đầy đủ nhất, các bạn, sách in ấy, tiếng Việt hoặc tiếng Anh đều được:)
 17. Trả lời
  2
  Lượt xem
  6,800

  Thêm code sau vào sau dòng lệnh scanf if...

  Thêm code sau vào sau dòng lệnh scanf


  if (nam<= 0) {
  printf("NO\n");
  return 0;
  }

  Sửa code sau trong case 2:
 18. #include int main(int argc, char...

  #include <stdio.h>
  int main(int argc, char *argv[])
  {
  int days;
  scanf("%d", &days);
  int years = days / 365;
  days %= 365;
  int weeks = days / 7;
  days %= 7;
  printf("%d %d %d", years,...
 19. Đề tài: Kiểu mảng

  bởi khoaph
  Trả lời
  2
  Lượt xem
  7,296

  Lập trình C Gợi ý 1 chút, bạn phải sửa lại cho phù hợp mục...

  Gợi ý 1 chút, bạn phải sửa lại cho phù hợp mục đích của bạn.
  Code sẽ không hiển thị gì cả


  #define MAX 100
  #include <stdio.h>

  int mang[MAX];
  int len = 0;
  //kiem tra so da co trong mang hay...
 20. Đề tài: Kiểu mảng

  bởi khoaph
  Trả lời
  5
  Lượt xem
  7,749

  Lập trình C Câu 7 chỉ copy paste thôi thì không chạy được...

  Câu 7 chỉ copy paste thôi thì không chạy được đâu. Bạn phải viết code đầy đủ như câu 5 mới chạy được.
 21. Đề tài: Kiểu mảng

  bởi khoaph
  Trả lời
  5
  Lượt xem
  7,749

  Lập trình C Giúp bạn câu 5 #include #include...

  Giúp bạn câu 5


  #include <stdio.h>
  #include <string>


  char taiKhoan[6];
  void nhap()
  {
 22. Trả lời
  2
  Lượt xem
  6,542

  Khi click chuột thì e.X là hoành độ tương ứng với...

  Khi click chuột thì e.X là hoành độ tương ứng với gốc là cạnh trái của p_bar, max là p_bar.width. Bạn muốn con chạy nhảy tới vị trí click chuột. Thế nhưng thuộc tính currentPosition lại được tính...
 23. public static void tim_tensach(string TenSach,...

  public static void tim_tensach(string TenSach, dausach[] v)
  {
  for(int i = 0; i < v.Length; i++) {
  if (v[i].TenSach.Equals(TenSach)) {
  v[i].xuat();
  return;
  }
  }...
 24. List noidung = new...

  List<string> noidung = new List<string>(File.ReadAllLines("text.txt"));

  for (int i = 0; i < noidung.Count; i++)
  {
  string nd = noidung[i] ;

  }
 25. Hàm kiểm tra năm nhuận sai rồi if (nam % 400 ==...

  Hàm kiểm tra năm nhuận sai rồi
  if (nam % 400 == 0) return true;
  if (nam % 4 == 0 && nam % 100 != 0) return true;
Trang 1 trên tổng số 20 1 2 3 4
Từ 1 tới 25 trên tổng số 500 kết quả