em có 1 dll mua của họ cách đây 2 năm, mà dll đó họ build theo địa chỉ IP, em đã liên hệ lại với bên build dll, họ bảo lâu quá họ bỏ soucre đi ko còn nữa,
em cần 1 anh cao thủ unpack dll thay đổi...