Search:

Type: Các bài viết; User: SegoGs; Từ khóa:

Search: Tìm kiếm trong 0.03 giây.

 1. Trả lời
  14
  Lượt xem
  5,299

  -Muốn lên trang dịch vụ hình như chỉ có FPT cung...

  -Muốn lên trang dịch vụ hình như chỉ có FPT cung cấp thôi,còn VNPT ,viettel hình như không có .Mà thằng FPT thì đểu lắm .Không xài mà bật modem ,nó vẫn tính .
 2. Trả lời
  48
  Lượt xem
  18,801

  Thăm dò: -Tiền thì ngành nào cũng kiếm ra được .Nhưng...

  -Tiền thì ngành nào cũng kiếm ra được .Nhưng nhiều hay ít thì do bản thân bạn học như thế nào thôi ,đại học thì cũng chẳng có ngành nào dễ đâu vì vậy cứ làm theo điều mà bạn thích nghe theo người...
 3. Trả lời
  11
  Lượt xem
  3,486

  -char s[100] :Cấp phát ô nhớ chứa tối đa 100 ký...

  -char s[100] :Cấp phát ô nhớ chứa tối đa 100 ký tự bao gồm cả ký tự kết thúc chuổi.
  -Gets(s) :Lưu giá trị vào biến s từ bàn phím .
  -While(scanf("%s",s)) :Thực hiện các lệnh trong vòng lặp...
 4. Trả lời
  12
  Lượt xem
  8,590

  -Bạn xài hàm pow khác gì xài căn ,bạn viết thành...

  -Bạn xài hàm pow khác gì xài căn ,bạn viết thành pow(2,1/3) là xong .Hàm pow chắc cũng từ công thức Taylor ra luôn đó ,Công thức này ứng dụng thực tiễn mạnh lắm .
 5. Trả lời
  11
  Lượt xem
  3,486

  -Hàm scanf sẽ trả về một số nguyên bằng số giá...

  -Hàm scanf sẽ trả về một số nguyên bằng số giá trị mình nhập vào .
  -Câu lệnh while(scanf("%s",s)) tương đương với while(scanf("%s",s)!=NULL) ,vì vậy nếu việc ghi thành công nó sẽ trả về giá trị khác...
 6. Trả lời
  6
  Lượt xem
  1,657

  -Bạn nên xử lý luôn trên mảng cho dễ , việc lưu...

  -Bạn nên xử lý luôn trên mảng cho dễ , việc lưu thêm trên 1 mảng suy nghĩ khó hơn ,khó kiểm tra chỗ sai ,tốn bộ nhớ (nếu sắp nhiều số).
  -Bạn chỉ cần đăt thêm điều kiện nếu số chẵn sắp tăng , số lẻ...
 7. Trả lời
  25
  Lượt xem
  5,262

  void Thuchien(void) { sv x; char c; list l;...

  void Thuchien(void)
  {
  sv x; char c; list l;
  l.phead=l.phead=NULL;
  do {
  ......
  {
  case '1':
  printf("\n Ho va ten:");scanf("%s",x.hoten);
  printf("\n Ma sinh...
 8. Trả lời
  25
  Lượt xem
  5,262

  -Bạn sai lỗi năng quá.Thiếu toán tử "&" trước các...

  -Bạn sai lỗi năng quá.Thiếu toán tử "&" trước các biến mã số sinh viên.Mà giải thích cho mình biết câu "void main(void)" và "void Thuchien(void)" ,chữ void trong ngoặc đơn có ý nghĩa gì thế .
 9. Trả lời
  25
  Lượt xem
  5,262

  -Bạn chưa khởi động danh sách liên kết ,đừng nên...

  -Bạn chưa khởi động danh sách liên kết ,đừng nên xử lý nhiều trong các hàm con ,làm vậy người ta sẽ khó kiểm tra trình tự thực hiện,trong khi đó hàm main thì trống lốc .
 10. Trả lời
  14
  Lượt xem
  2,843

  #include #include int...

  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  int ktnt(int n)
  {
  int dem=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
  if(n%i==0)
  dem++;
  if(dem==2)
  return 1;
 11. Đề tài: [C++] Matran

  bởi SegoGs
  Trả lời
  4
  Lượt xem
  1,919

  #include #include int...

  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>

  int **nhap(int &m,int &n)
  {
  printf("Nhap so hang :");
  scanf("%d",&m);
  printf("Nhap so cot :");
  scanf("%d",&n);
  int **a=new int*[m];
 12. Đề tài: [C++] Matran

  bởi SegoGs
  Trả lời
  4
  Lượt xem
  1,919

  -Bạn sai vì bạn cấp lộn kích thước vùng nhớ cho a...

  -Bạn sai vì bạn cấp lộn kích thước vùng nhớ cho a ,a là con trỏ cấp 2 nên nó sẽ giữ địa chỉ của 1 mảng gồm m con trỏ cấp 1 nên kích thước là int*[m].
  -Bạn cấp lộn vùng nhớ cho biến *a ,tức là bạn...
 13. Trả lời
  17
  Lượt xem
  6,789

  -Em làm thử Quick sort trên danh sách liên kết...

  -Em làm thử Quick sort trên danh sách liên kết .Mấy bác xem thử :


  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  struct node
  {
  int info;
  struct node *pNext;
  };
 14. Trả lời
  23
  Lượt xem
  24,352

  -Lần sau bản sửa lại nên lùi vào cách vào trong...

  -Lần sau bản sửa lại nên lùi vào cách vào trong chút xíu và đặt vào CODE cho dễ nhìn.Cái này nhìn hơi khó .
 15. Trả lời
  23
  Lượt xem
  24,352

  -Mình thử làm thế này .Bạn coi được không : ...

  -Mình thử làm thế này .Bạn coi được không :

  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  void nhap(int &a,int &n,int &input)
  {

  printf("Nhap so chia n :");
  scanf("%d",&n);
  printf("Nhap so bi chia...
 16. Trả lời
  23
  Lượt xem
  24,352

  Mình làm thử 1 cái nhưng chỉ lấy dư 1 số ở đuôi...

  Mình làm thử 1 cái nhưng chỉ lấy dư 1 số ở đuôi thập phân :

  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  int kiempnguyen(int a,int n)
  {
  int pdu=a%n;
  int pnguyen;
  pnguyen=a-pdu;
  for(int...
 17. Trả lời
  23
  Lượt xem
  24,352

  -Phép chia là 1 trong 4 phép toán : +,-,*,\ căn...

  -Phép chia là 1 trong 4 phép toán : +,-,*,\ căn bản nhất của toán học trên nhiều tập hợp khác nhau :R,N,...Vì toán học không định nghĩa phép toán có thể thay thế trong phép chia nên trong lập trình...