Chào các anh chị, em đang tìm hiểu hook IAT. Em muốn bảo vệ 1 folder, không cho xóa, thay đổi các file trong đó. Em đã thay được bảng import của các tool em viết ra nhằm test xóa và thay đổi file....