Search:

Type: Các bài viết; User: takeonme; Từ khóa:

Search: Tìm kiếm trong 0.04 giây.

 1. Trả lời
  8
  Lượt xem
  3,721

  mình đồng ý với bạn Yoh.sakai,nếu mà có thêm cộng...

  mình đồng ý với bạn Yoh.sakai,nếu mà có thêm cộng đồng java nữa thì quả là tuyệt vời ko có gì bằng.Còn các bạn khác các bạn nghĩ sao.
 2. Trả lời
  3
  Lượt xem
  1,887

  mình chỉ đưa lên cho các bạn tham khảo và góp ý...

  mình chỉ đưa lên cho các bạn tham khảo và góp ý kiến.Mình có gì sai xin bỏ qua cho.Lần sau sẽ rút kinh nghiệm.
 3. Trả lời
  3
  Lượt xem
  1,887

  xin mời các bạn tham khảo

  Đây là bài dùng template.Xin mời các bạn tham khảo


  #ifndef_Template_h
  #define_Template_h
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  template<class T>
  int tang(T a,T b)
  {
 4. cám on bạn!chỉ cần thêm vao hàm getvalue(Domain...

  cám on bạn!chỉ cần thêm vao hàm getvalue(Domain &D)
 5. đệ quy tuyến tính, đệ quy nhị phân, đệ quy hỗ tương, nguyên lý hoạt động như thế nào?

  các bạn có thể giải thích cho mình biết đệ quy tuyến tính,nhị phân,hỗ tương,phi tuyến là gì?tại sao ta phải dùng nó?nó dược ứng dụng trong trường hợp nào?cách chạy của nó?Và các bạn có thể cho mỗi...
 6. ở trong bài toán ta có 3 tập hợp...

  ở trong bài toán ta có 3 tập hợp X={a,b,c},Y={d,e},z{m,n,t}.Bây giờ ta hãy liệt kê ra những phần tử thuộc 3 tập hợp này.Sau đó in ra màn hình .
  {a,d,m}
  {a,d,n}
  {a,d,t}
  {a,e,m}
  {a,e,n}
  {a,e,t}...
 7. Trả lời
  5
  Lượt xem
  3,450

  ngăn xếp cũng dùng để tính toán. hàng đợi dùng...

  ngăn xếp cũng dùng để tính toán.
  hàng đợi dùng cho việc in ấn.
 8. liệt kê tất cả các phần tử có thể có của 3 tập X,Y,Z

  Yêu cầu của đề bài: hãy liệt kê tất cả các phần tử có thể có của 3 tập X,Y,Z.Các bạn xem thử code này sai o chỗ nao

  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include<string.h>
  struct Domain
  {
  char...
 9. Trả lời
  5
  Lượt xem
  1,704

  Như vậy là sao hả bạn bạn có thể nói rõ hơn...

  Như vậy là sao hả bạn bạn có thể nói rõ hơn không.và bạn có thể ví dụ môt chương trình nho nhỏ được ko?
 10. Trả lời
  5
  Lượt xem
  1,704

  Hỏ về file nhị phân

  Khi ta làm một file nhị phân.Để biết chương trình chạy có đúng hay ko thì ta phải làm như thế nào
 11. Trả lời
  10
  Lượt xem
  3,214

  Tự làm đi bạn,bạn tự làm thì bạn mới khá dược

  Tự làm đi bạn,bạn tự làm thì bạn mới khá dược
 12. Trả lời
  23
  Lượt xem
  4,453

  Dùng lệnh CASE thử xem. switch(so); { case 0:...

  Dùng lệnh CASE thử xem.
  switch(so);
  {
  case 0:
  case 1:
  case 2:
  case 3:
  case 4:
  case 5:
  case 6:
 13. #include void main(void) { int...

  #include <conio.h>

  void main(void)
  {
  int i;
  clrscr();
  clrscr();
  for (i=0; i<9; i++)
  {
  textattr(i + ((i+1) << 4));
 14. Trả lời
  14
  Lượt xem
  2,799

  Bạn phải dùng fflush(stdin); ở trước cout

  Bạn phải dùng fflush(stdin); ở trước cout << "SV " << name << " STT " << stt << " DTB " << dtb << endl.nhớ thêm #include<stdio.h>
 15. Trả lời
  4
  Lượt xem
  1,663

  nếu bạn nghiện cứu tiếp thì nó sẽ có lợi cho bạn...

  nếu bạn nghiện cứu tiếp thì nó sẽ có lợi cho bạn sau này bạn sẽ học về chuỗi vì lệnh scanf tự động nó sẽ thoát ra khi gặp kí tự khoảng trống,vì khi nhập nó sẽ xuất hiện kí tự khoảng trống o đằng sau...
 16. Trả lời
  6
  Lượt xem
  2,522

  Bạn phải thêm dấu{}giữa 2 vòng for thì mục 5 6 7...

  Bạn phải thêm dấu{}giữa 2 vòng for thì mục 5 6 7 8 sẽ chạy đúng.
 17. Trả lời
  4
  Lượt xem
  1,663

  Bạn phải xóa bộ đệm bàn phím bằng lệnh...

  Bạn phải xóa bộ đệm bàn phím bằng lệnh "fflush(stdin);" tôi đã sửa lại cho bạn đây

  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<ctype.h>
  void main()
  {
  float com,sale_amt;
  char grade;
  ...
 18. Trả lời
  10
  Lượt xem
  2,334

  Để xác dinh dãy có tang hay giảm hay ko?thì ta...

  Để xác dinh dãy có tang hay giảm hay ko?thì ta nên dung địa chỉ đi để biết.
  Đấu tiên ta nên gán nó vào một mảng nào đó .sau đó ta xắp xếp cái mảng vừa gán ,sau đó ta so sánh giá trị của mảng vừa gán...
 19. Trả lời
  8
  Lượt xem
  14,663

  For(int i=0;i

  For(int i=0;i<n/2;i++)
  If(a[i]!=a[n-1-i]) return 0;
  return 1;
  Đây là điều kiện đúng nè.