Search:

Type: Các bài viết; User: itec08; Từ khóa:

Search: Tìm kiếm trong 0.03 giây.

 1. Trả lời
  5
  Lượt xem
  7,288

  Tương lai của ngành Hệ thống Thông tin phải là...

  Tương lai của ngành Hệ thống Thông tin phải là Quản trị Thông tin.
  Mọi người coi thử chương trình bên ĐH Khoa học Tự nhiên thì biết:

  http://www.itec.hcmuns.edu.vn/
 2. Trả lời
  6
  Lượt xem
  3,230

  Hai ngành QTTT và IT đúng là có giao nhau 1/3....

  Hai ngành QTTT và IT đúng là có giao nhau 1/3.
  Chi tiết chương trình đây: download
  Năm nay bên ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM có mở ngành này.

  http://www.itec.hcmuns.edu.vn/