Search:

Type: Các bài viết; User: duoirong; Từ khóa:

Search: Tìm kiếm trong 0.00 giây.

 1. Trả lời
  9
  Lượt xem
  2,018

  Mình sẽ gõ nguyên 1 phần về Hàm có tham số là con...

  Mình sẽ gõ nguyên 1 phần về Hàm có tham số là con trỏ cho bạn tham khảo :  Chúng ta xét ví dụ sau.

  #include <stdio.h>
  void hoan_vi(int a, int b); /*nguyên mẫu hàm, prototype*/
  main()
  {...
 2. Trả lời
  15
  Lượt xem
  15,764

  ah' ah' hay quá (:-*) (Y:DY) (Y:DY). Nhưng mà ...

  ah' ah' hay quá (:-*) (Y:DY) (Y:DY).

  Nhưng mà m = c(i-jk) mới đúng chứ anh,
  tiếp theo là chứng minh (i-jk) & j là 2 số nguyên tố cùng nhau { (i-jk)/j tối giản}.

  (i - jk)/j = i/j - k { i/j...
 3. Trả lời
  15
  Lượt xem
  15,764

  Nếu c được chia hết bởi 287 và 91 thì cơ sở nào...

  Nếu c được chia hết bởi 287 và 91 thì cơ sở nào ta có thể kết luận c cũng được chia hết bởi 91 và 14. , 14 là số dư của phép chia 287/91 chẳng thấy gì liên quan cả (:=(|) .

  em mới học C mà gặp cái...
 4. Trả lời
  15
  Lượt xem
  15,764

  ý mình là vì sao khi r # 0 thì : ...

  ý mình là vì sao khi r # 0 thì : ƯSCLN(a,b)=ƯSCLN(b,r)


  //cái "chia hết bởi" nghe có vẻ khó hiểu quá :).
  a chia hết bởi b : mình hiểu thì a là số bị chia, b là số chia.

  khó quá :) !
 5. Trả lời
  15
  Lượt xem
  15,764

  Giải thích giúp Giải thuật Euclid (tìm ƯSCLN)

  Mình có bài tập tìm ƯSCLN(a,b), mình search trên mạng thì tìm thấy thuật toán Euclid, có đoạn như thế này :
  bất kỳ số nào chia hết bởi 287 và 91 cũng sẽ chia hết bởi 287 - 91*3 = 14.
  Cái...