Search:

Type: Các bài viết; User: kyozanuro; Từ khóa:

Search: Tìm kiếm trong 0.03 giây.

 1. Trả lời
  1
  Lượt xem
  2,659

  Source minh họa sorting bằng openGL

  Source đầy đủ minh họa sort bằng openGL, ở đây mới chỉ có 3 loại là insertion, selection và merge (:-*)
  Đây là cách cài GLUT:...
 2. Trả lời
  2
  Lượt xem
  2,628

  Code C++ Animated AVL tree bằng C++, OpenGL

  Mình xin chia sẽ các bạn BT về nhà mình đã code Animated AVL tree bằng C++ và OpenGL. Ai thắc mắc gì cứ post ở đây mình sẽ giải thích.


  Đây là cách cài GLUT:...
 3. Ah được rồi ae, mình chuyển recursive về...

  Ah được rồi ae, mình chuyển recursive về non-recursive là OK, nó tràn bộ nhớ do đệ quy
 4. Binary search tree với số lượng phần tử lớn bị stack overflow?

  Mình đang làm 1 bài tập liên quan đến binary search tree, yêu cầu đọc file dictionary.txt chứa các từ trong từ điển, tạo cây BST từ dữ liệu trong file đó. Nhưng khi insert đc khoảng gần 4000 phần tử...
 5. Trả lời
  2
  Lượt xem
  1,509

  Bạn chỉnh lại thành "~/StyleSheet.css" ~/ nghĩa...

  Bạn chỉnh lại thành "~/StyleSheet.css"
  ~/ nghĩa là quay về thư mục cha đó bạn. Còn muốn khỏi bị sai thì bạn kéo file css thả vào aspx(thả ngay sau tag title)
 6. Trả lời
  13
  Lượt xem
  2,666

  Bạn dùng label kết hợp với thẻ div như thế...

  Bạn dùng label kết hợp với thẻ div như thế này(trong itemTemplate):


  <asp:Label ID="txtLikePer" runat="server" Text='<%#Eval("LikePer") %>'></asp:Label>
  <div id="divBar" runat="server"...
 7. Mình test thử cho bạn bằng cách này(trong code...

  Mình test thử cho bạn bằng cách này(trong code behind)

  if (!IsPostBack)
  {
  int[] a = { 0, 1, 2, 3, 4 };
  GridView1.DataSource = a;
  this.DataBind();
  ...
 8. Bạn dùng: if (isChecked) { ...

  Bạn dùng:
  if (isChecked)
  {

  Label2.Text = "có kết quả";
  }
  else
  {
  Label2.Text = "Không có kết quả";
  ...
 9. checkbox của bạn thiếu autopostback

  checkbox của bạn thiếu autopostback <asp:CheckBox ID="CheckBox1" runat="server" AutoPostBack="True" A />
 10. Trả lời
  5
  Lượt xem
  3,142

  Nguyên nhận do bạn chèn chữ USD vào, muốn nối...

  Nguyên nhận do bạn chèn chữ USD vào, muốn nối thêm chữ dùng dataBinding làm như sau:
  <asp:Label ID="Label1" runat="server" Text='<%# String.Concat(gia," USD")%>'></asp:Label>
 11. Mình đã test thử rồi mới post cách của mình...

  Mình đã test thử rồi mới post cách của mình Cells[0] do control cần lấy ở cột 0. Muốn FindControl trong gridView thì bạn phải chỉ rõ tọa độ của nó. Ở đây vòng lặp của bạn skyline17 là chính xác, chỉ...
 12. bool isChecked =...

  bool isChecked = ((CheckBox)objDataRow.FindControl("CheckBox2")).Checked;
  bạn thêm thành: bool isChecked = ((CheckBox)objDataRow.Cells[0].FindControl("CheckBox2")).Checked;
 13. Trả lời
  2
  Lượt xem
  5,127

  "When adding several controls to a parent...

  "When adding several controls to a parent control, it is recommended that you call the SuspendLayout method before initializing the controls to be added. After adding the controls to the parent...