em chào cac Anh tiền bối, em đang tìm code để tính chọn bánh răng thay thế cho bộ vi sai ở máy lăn răng.
Các Anh nào đã có thời gian nghiên cứu hay đang sở hữu thì xin chia sẽ cho em với ạ,em xin...