Ước mơ thì cứ ước mơ, đó là động lực để phấn đấu. Nhưng mục tiêu mới là quan trọng.
Bài này có nghĩa: Hãy sống và làm theo đúng khả năng của bản thân(đừng vì lời xàm xiên của thiên hạ mà bỏ quên...