Hi chào bạn. minh cũng có dự an làm game về singarl. bạn có zalo hay telegram gìk o hco mình xin