Search:

Type: Các bài viết; User: nguyenq; Từ khóa:

Trang 1 trên tổng số 8 1 2 3 4

Search: Tìm kiếm trong 0.01 giây.

 1. Trả lời
  16
  Lượt xem
  159,538

  VietOCR.NET 5.5.0 (17 July 2019) - Upgrade to...

  VietOCR.NET 5.5.0 (17 July 2019)

  - Upgrade to Tesseract 4.1.0

  http://vietocr.sf.net
 2. Trả lời
  13
  Lượt xem
  302,558

  VietOCR 5.5.0 (17 July 2019) - Upgrade to...

  VietOCR 5.5.0 (17 July 2019)

  - Upgrade to Tesseract 4.1.0

  http://vietocr.sf.net
 3. Trả lời
  16
  Lượt xem
  159,538

  VietOCR.NET 5.4 (31 Oct 2018) - Upgrade to...

  VietOCR.NET 5.4 (31 Oct 2018)

  - Upgrade to Tesseract 4.0.0

  http://vietocr.sourceforge.net/
 4. Trả lời
  13
  Lượt xem
  302,558

  VietOCR 5.4 (31 Oct 2018) - Upgrade to...

  VietOCR 5.4 (31 Oct 2018)

  - Upgrade to Tesseract 4.0.0

  http://vietocr.sourceforge.net/
 5. Trả lời
  16
  Lượt xem
  159,538

  Version 5.0 (30 April 2018) - Rewrite using...

  Version 5.0 (30 April 2018)

  - Rewrite using Windows Presentation Foundation (WPF)
  - Upgrade Tesseract.NET (Tesseract 4.0.0-beta.1 45bb942)
  - Upgrade Leptonica 1.75.3
  - Upgrade Tesseract 4.00...
 6. Trả lời
  13
  Lượt xem
  302,558

  VietOCR 5.0 (28 April 2018) - Upgrade to...

  VietOCR 5.0 (28 April 2018)

  - Upgrade to Tesseract 4.0.0-beta.1 (45bb942) and language data
  - Upgrade to Tess4J 4.0.0 and Lept4J 1.7.3
  - Upgrade Tesseract 4.00 fast language packs
  - Autodeskew...
 7. Trả lời
  5
  Lượt xem
  11,457

  string str =...

  string str = "2454696d653a30323a32363a32313a313b";
  IEnumerable<string> chunks = from Match m in Regex.Matches(str, @"\w{2}")
  select m.Value;
  ...
 8. Dùng ErrorProvider control. ...

  Dùng ErrorProvider control.

  https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms950965.aspx
 9. Dùng One-Way Hashing. ...

  Dùng One-Way Hashing.

  https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee783861(v=cs.20).aspx
 10. Bạn có thể dùng XML Serialization hoặc save vào...

  Bạn có thể dùng XML Serialization hoặc save vào Registry.

  https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/programming-guide/concepts/serialization/...
 11. Trả lời
  13
  Lượt xem
  302,558

  VietOCR 4.7.2 (16 April 2018) - Update...

  VietOCR 4.7.2 (16 April 2018)

  - Update jai-imageio-core to 1.4.0 for Java 9 fixes
  - Update to Tess4J 3.4.7 and Lept4J 1.6.4

  http://vietocr.sourceforge.net
 12. Trả lời
  2
  Lượt xem
  31,490

  Graphics.DrawString method. ...

  Graphics.DrawString method.

  https://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.drawing.graphics.drawstring(v=vs.110).aspx
  https://stackoverflow.com/questions/6311545/c-sharp-write-text-on-bitmap
 13. Trả lời
  14
  Lượt xem
  26,664

  Microsoft mới release Bing Speech API,...

  Microsoft mới release Bing Speech API, Text-to-Speech API có hỗ trợ cả tiếng Việt.

  https://azure.microsoft.com/en-us/blog/bing-speech-api-extends-its-text-to-speech-support-to-34-languages/
 14. Graphic Bạn phải chuyển qua WPF thôi. "The core of WPF...

  Bạn phải chuyển qua WPF thôi.

  "The core of WPF is a resolution-independent and vector-based rendering engine that is built to take advantage of modern graphics hardware."
  ...
 15. Trả lời
  13
  Lượt xem
  302,558

  VietOCR 4.6.2 (14 November 2017) - Update to...

  VietOCR 4.6.2 (14 November 2017)

  - Update to Tess4J 3.4.2

  http://vietocr.sourceforge.net
 16. Trả lời
  16
  Lượt xem
  159,538

  VietOCR.NET 4.5 (2 December 2017) - Update...

  VietOCR.NET 4.5 (2 December 2017)

  - Update Tesseract.NET library (Leptonica 1.74.4)

  http://vietocr.sourceforge.net/
 17. Trả lời
  16
  Lượt xem
  159,538

  VietOCR.NET 4.4 (16 October 2017) - Update...

  VietOCR.NET 4.4 (16 October 2017)

  - Update Tesseract.NET library to 3.2.0-alpha4
  - Update GhostScript to 9.22
  - Add PDF output support for batch process

  http://vietocr.sourceforge.net/
 18. Trả lời
  13
  Lượt xem
  302,558

  VietOCR 4.6.1 (22 September 2017) - Update...

  VietOCR 4.6.1 (22 September 2017)

  - Update Tesseract 3.05.01 (e2e79c4)
  - Upgrade to Tess4J 3.4.1

  http://vietocr.sourceforge.net
 19. Trả lời
  1
  Lượt xem
  4,936

  Giả dụ 2 files text có cùng số hàng. Bạn có thể...

  Giả dụ 2 files text có cùng số hàng. Bạn có thể dùng File.ReadAllLines để đọc vào array of string và File.WriteAllLines để viết array of string ra file sau khi process.


  using System;
  using...
 20. Trả lời
  1
  Lượt xem
  34,063

  Regex trên match 1 ký tự số (digit). Muốn match 1...

  Regex trên match 1 ký tự số (digit). Muốn match 1 chuỗi toàn số thì regex nên là "^\\d+$".

  https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/base-types/regular-expression-language-quick-reference
 21. Trả lời
  1
  Lượt xem
  34,986

  Dynamically Create Controls in ASP.NET...

  Dynamically Create Controls in ASP.NET
 22. Trả lời
  13
  Lượt xem
  302,558

  Version 5.0 alpha (3 March 2017) - Upgrade to...

  Version 5.0 alpha (3 March 2017)
  - Upgrade to Tesseract 4.00alpha (b851d47) and language data
  - Upgrade to Tess4J 4.0.0-SNAPSHOT

  Tesseract phiên bản 4.00alpha sử dụng công nghệ mới LSTM neural...
 23. Trả lời
  8
  Lượt xem
  16,210

  Nếu strings2 = null mà strings không...

  Nếu strings2 = null mà strings không Contains("Mumbai") thì khi strings2.ToArray() sẽ gây NRE. Nếu strings2 đã được initialized thì không sao.
 24. Trả lời
  2
  Lượt xem
  31,785

  https://www.w3schools.com/jsref/jsref_sort.asp

  https://www.w3schools.com/jsref/jsref_sort.asp
 25. Trả lời
  1
  Lượt xem
  58,156

  Bỏ jlabel vào center của BorderLayout cho JFrame...

  Bỏ jlabel vào center của BorderLayout cho JFrame để nó fill chiếm hết nội dung của JFrame rồi scale image theo kích thước của jlabel.
  ...
Trang 1 trên tổng số 8 1 2 3 4
Từ 1 tới 25 trên tổng số 195 kết quả