Search:

Type: Các bài viết; User: nguyenq; Từ khóa:

Search: Tìm kiếm trong 0.00 giây.

  1. VietOCR.NET - nhận dạng ký tự quang học

    Bắt đầu bởi nguyenq, 17-09-2013 08:37 AM
    2 Trang
    1 2
    ocr
    • Trả lời: 16
    • Lượt xem: 159,541
    Bài viết cuối bởi nguyenq
    31-07-2019 11:20 PM Đi tới bài viết cuối cùng
  2. VietOCR - nhận dạng ký tự quang học

    Bắt đầu bởi nguyenq, 25-09-2013 10:57 AM
    2 Trang
    1 2
    ocr
    • Trả lời: 13
    • Lượt xem: 302,562
    Bài viết cuối bởi nguyenq
    31-07-2019 11:19 PM Đi tới bài viết cuối cùng
  3. VietPad.NET - Vietnamese Unicode Text Editor

    Bắt đầu bởi nguyenq, 05-11-2013 11:09 AM
    text editor
    • Trả lời: 1
    • Lượt xem: 5,020
    Bài viết cuối bởi nguyenq
    16-02-2015 08:02 PM Đi tới bài viết cuối cùng
  4. VietPad - Vietnamese Unicode Text Editor

    Bắt đầu bởi nguyenq, 27-09-2013 08:11 AM
    convert, editor
    • Trả lời: 1
    • Lượt xem: 90,968
    Bài viết cuối bởi nguyenq
    16-02-2015 08:01 PM Đi tới bài viết cuối cùng
  5. UnicodeConverter.NET

    Bắt đầu bởi nguyenq, 17-11-2014 10:25 AM
    convert, encoding, unicode
    • Trả lời: 0
    • Lượt xem: 3,468
    Bài viết cuối bởi nguyenq
    17-11-2014 10:25 AM Đi tới bài viết cuối cùng
  6. UnicodeConverter

    Bắt đầu bởi nguyenq, 17-11-2014 10:23 AM
    convert, encoding, unicode
    • Trả lời: 0
    • Lượt xem: 89,494
    Bài viết cuối bởi nguyenq
    17-11-2014 10:23 AM Đi tới bài viết cuối cùng
  7. VietKeyInput - bộ gõ Tiếng Việt .NET Class Library

    Bắt đầu bởi nguyenq, 21-10-2013 09:42 AM
    input method
    • Trả lời: 0
    • Lượt xem: 2,370
    Bài viết cuối bởi nguyenq
    21-10-2013 09:42 AM Đi tới bài viết cuối cùng
  8. Tess4J - JNA wrapper for Tesseract OCR API

    Bắt đầu bởi nguyenq, 09-10-2013 08:42 PM
    • Trả lời: 0
    • Lượt xem: 4,635
    Bài viết cuối bởi nguyenq
    09-10-2013 08:42 PM Đi tới bài viết cuối cùng