Chào mọi người,
Mình có 1 project trong android studio để kết nối và truyền dữ liệu qua kết nối bluetooth theo docs của android development. Tất cả việc truyền nhận đều ok nhưng có 1 vấn đề là khi...