Search:

Type: Các bài viết; User: NguNhuheo; Từ khóa:

Trang 1 trên tổng số 20 1 2 3 4

Search: Tìm kiếm trong 0.03 giây.

 1. Trả lời
  3
  Lượt xem
  230

  Bài tập C Công thức tính tiền lãi kép là: F = P *(1 + i)^n...

  Công thức tính tiền lãi kép là:
  F = P *(1 + i)^n
  F = tiền cuối cùng
  P = tiền ban đầu
  i = lãi suất
  n = số lần tính lãi suất

  F = 1.5*P
  1.5*P - P*(1+i)^n = 0
  (1+i)^n - 1.5 = 0
 2. Trả lời
  9
  Lượt xem
  7,948

  Ờ nhỉ. Bạn đúng rồi. Chủ yếu mục đích k = 0 thì...

  Ờ nhỉ. Bạn đúng rồi.
  Chủ yếu mục đích k = 0 thì "không", mà k > 0 thì "có". Lúc viết code, bị vướng cái break trong vòng lặp không phải là break của switch. Xoay qua xoay lại một hồi nhầm hết.
  Mà...
 3. Trả lời
  9
  Lượt xem
  7,948

  Nói chuyện code còn viết tắt, đọc một hồi mới...

  Nói chuyện code còn viết tắt, đọc một hồi mới hiểu n là cái quái gì.

  Xem cho kỹ lại luật switch/case đi. Code hoàn toàn chuẩn.
  Sau case 0 thì tuột qua case 1, sau case 1 thì break ---> k = 0
 4. Trả lời
  9
  Lượt xem
  7,948

  Chỉnh code #1 (khởi tạo biến k): for (i=1,...

  Chỉnh code #1 (khởi tạo biến k):
  for (i=1, k=0;i<=n;i++)

  Chỉnh code #2 (if-else quá luộm thuộm):
  int k = 0;
  switch (n) {
  case 0: case 1: break;
  case 2: k = 1; break;
  default:
  for(int i = 3;...
 5. Trả lời
  5
  Lượt xem
  3,236

  Lập trình C++ Câu trả lởi ở bài #4 không giống với cách hiểu...

  Câu trả lởi ở bài #4 không giống với cách hiểu củab tôi.

  Trong code ở bài #2:


  ifstream infile;
  infile.open(duongdan);
  int n;
  infile >> n;
 6. ~: 1. Copy code trên vào Notepad hoặc Word 2. Dò từ...

  1. Copy code trên vào Notepad hoặc Word
  2. Dò từ trên xuống, cho đên khi gặp một dấu "}"
  3. Dò ngược trở lên, cho đến khi gặp dấu "{" gần nhất
  4. Xóa cái block code nằm giữa hai dấu ấy, và luon cả...
 7. Trả lời
  4
  Lượt xem
  6,463

  Lập trình C Hàm giải phương trình bậc 2 bằng công thức delta...

  Hàm giải phương trình bậc 2 bằng công thức delta  #include <math.h>
  #define BANGZERO(x) ((fabs(x) <= 1e-10)? 1 : 0)
  #define SOSANH(x1, x2) (BANGZERO((x1)-(x2)))
  // hàm so...
 8. Đề tài: Dãy Con

  bởi NguNhuheo
  Trả lời
  5
  Lượt xem
  6,491

  Lập trình C++ Dùng đệ quy. Đầu tiên hết tính cả dãy. Sau đó...

  Dùng đệ quy.
  Đầu tiên hết tính cả dãy.
  Sau đó tách ra làm hai nhánh. Một nhánh bỏ bớt phần tử bên trái, nhánh kia bỏ bớt phần tử bên phải.
  Khi còn 1 phần tử thì dừng.
 9. Trả lời
  4
  Lượt xem
  6,463

  Lập trình C Code của hai bạn bị vướng lỗi căn bản của lập...

  Code của hai bạn bị vướng lỗi căn bản của lập trình:
  Số thực rất ít khi tròn trịa như số nguyên. Vì vậy dùng toán tử == để so sánh số thực sẽ dẫn đến kết quả sai tét bét.
  100 người làm bài tập giải...
 10. Trả lời
  6
  Lượt xem
  11,781

  Bài tập C Nếu đã nạp các ký tự vào một chuỗi trước khi in...

  Nếu đã nạp các ký tự vào một chuỗi trước khi in thì dùng đệ quy trông cho nó "nguy hiểm".


  // Example program
  #include <stdio.h>
  #include <string.h>

  #define MAXSTR 20

  void PrintLine(char...
 11. Trả lời
  2
  Lượt xem
  13,215

  Viết một hàm tính số ngày trong tháng. Hàm trả về...

  Viết một hàm tính số ngày trong tháng. Hàm trả về 0 nếu tháng hoặc năm không hợp lệ.
  So sánh ngày với kết quả hàm này, nếu ngày nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn kết quả hàm thì là không hợp lệ

  int...
 12. Đề tài: C++ là gì

  bởi NguNhuheo
  Trả lời
  2
  Lượt xem
  18,018

  Hiểu mần chi? Bài này là bài spam. Người chủ thớt...

  Hiểu mần chi? Bài này là bài spam. Người chủ thớt chỉ cốt quảng cáo doanh nghiệp bán phụ tùng ô tô của mình.
  Bài C++ mà đưa vào hộp C# là biết dân chuyên tầm bậy rồi.

  Chú thích: C++ viết hoa nhé.
 13. Nếu đơn giản như đề bài, tức là chỉ in số và...

  Nếu đơn giản như đề bài, tức là chỉ in số và "(s)" thôi thì đơn giản như vầy:

  int days;
  scanf("%d", &days);
  printf("%d day(s) = %d year(s), %d week(s), %d day(s)", days, days/365,...
 14. Đề tài: Kiểu mảng

  bởi NguNhuheo
  Trả lời
  2
  Lượt xem
  13,490

  Lập trình C Làm không được chút xíu nào thì gọi là "bí toàn...

  Làm không được chút xíu nào thì gọi là "bí toàn tập" chứ "hơi bí" cái nổi gì.

  Để giải bài này thì còn tuỳ thuộc vào chỉ muốn code một hàm main từ đầu đến cuối hay đã học qua cách phân công việc ra...
 15. Lập trình C++ #include #include //...

  #include <iostream>
  #include <time.h>

  // function to pick nm distinct numbers from an array of ln numbers
  void PickRandNums(int *a, int ln, int nm) {
  int pos, tmp;
  for (int upper =...
 16. Lập trình C++ Code màu mè vec to tùm lum nhưng thuật toán thì...

  Code màu mè vec to tùm lum nhưng thuật toán thì dở.
  Thuật toán kinh điển của bốc ngẫu nhiên không trùng là bốc và swap vị trí.

  0 1 2 3 4 5 6 7 9

  1. Random khoảng 0-9. Giả sử được số 3
  swap 3...
 17. Trả lời
  3
  Lượt xem
  15,131

  Trời. Làm cả một bài tập, cả đống code thế mà còn...

  Trời. Làm cả một bài tập, cả đống code thế mà còn hỏi câu này?
  Thì cứ thử đi rồi tự động học được.
 18. Trả lời
  3
  Lượt xem
  15,131

  fgets lấy cả cái ký tự xuống dòng (return/enter)...

  fgets lấy cả cái ký tự xuống dòng (return/enter) khi bạn gõ tên TP.
  Để loại ký tự xuống dòng, thêm code này:

  tt.TenTP[strcspn(tt.TenTP, "\n\r")] = '\0';
 19. Đề tài: Ascii

  bởi NguNhuheo
  Trả lời
  1
  Lượt xem
  14,242

  Bài tập C Không biết làm phần nào? Phần xuất ra màn hình...

  Không biết làm phần nào?

  Phần xuất ra màn hình thì như vầy:
  // C code, xuất ra màn hình mã ASCII của chuỗi c
  for (char *p = c-1; *++p ; ) printf("ascii %d \n", *p);
 20. Lập trình C bao = 1 kéo = 2 búa = 3 switch (ta - may +...

  bao = 1
  kéo = 2
  búa = 3

  switch (ta - may + 2)
  {
  case 0: // ta nhỏ hơn máy 2 -> thắng
  case 1: // ta nhỏ hơn máy 1 -> thua
  case 2: // bằng nhau (hoà)
  case 3: // ta lớn hơn máy 1 -> thắng
 21. Trả lời
  6
  Lượt xem
  15,792

  Muốn hiểu -> thì phải hiểu . trước: . là toán...

  Muốn hiểu -> thì phải hiểu . trước:

  . là toán tử truy cập thuộc tính hay phương thức (hàm) của struct hay class.
  Ví dụ struct X là một dạng được khai báo với vài thuộc tính, trong đó có ttY
  A là...
 22. Trả lời
  1
  Lượt xem
  10,918

  Bởi vì bạn hiểu rằng a[i] thì i là chỉ số phần tử...

  Bởi vì bạn hiểu rằng a[i] thì i là chỉ số phần tử mảng: a[i] là phần tử thứ i trong mảng.

  Đó là quan niệm sai lầm.

  Trong C, [ ] là toán tử truy xuất phần tử mảng. a[i] truy xuất phần tử cách...
 23. Đề tài: if(a == 1.5)

  bởi NguNhuheo
  Trả lời
  1
  Lượt xem
  10,444

  Lập trình C Trong lập trình, số thực không thể so sánh chính...

  Trong lập trình, số thực không thể so sánh chính xác được.
  Chỉ có thể so sánh trong một dung sai chấp nhận thôi.
  Ví dụ dung sai là 1 phần tỷ (1E-9). Thì hai số khác nhau ở độ một phần tỷ coi như...
 24. Trả lời
  4
  Lượt xem
  18,552

  Tây con biểu diễn tiếng Tây với ai vậy?

  Tây con biểu diễn tiếng Tây với ai vậy?
 25. Trả lời
  4
  Lượt xem
  18,552

  Lần sau hỏi thì chớ viết tắt. Đọc câu hỏi của bạn...

  Lần sau hỏi thì chớ viết tắt. Đọc câu hỏi của bạn còn khó hơn debug code. Ít nhất code còn có tiêu chuẩn. Mấy bạn trẻ nói chuyện không biết tra tiêu chuẩn ở đâu.
  Sai ở hàm tìm số lớn nhất:
  int...
Trang 1 trên tổng số 20 1 2 3 4
Từ 1 tới 25 trên tổng số 500 kết quả