Search:

Type: Các bài viết; User: Momoka; Từ khóa:

Search: Tìm kiếm trong 0.03 giây.

 1. Trả lời
  11
  Lượt xem
  4,084

  Hàm trong C++ hàm đệ quy tốt rồi đáng lẽ ko xét tuy nhiên tuy...

  hàm đệ quy tốt rồi đáng lẽ ko xét tuy nhiên tuy nhiên vấn đề là ở chỗ chủ topic chưa hiểu rõ cái giá trị ma` hàm đẹ quy nó trả về lên dẫn tới dùng vòng for với if hơi sai chút...
  int...
 2. Lập trình C uk code này bad,xét những ký tự ở vị trí trước từ...

  uk code này bad,xét những ký tự ở vị trí trước từ khóa cần tìm ma` quên mất là tại vòng lặp đầu tiên nó xét tại ví trí -1 -> trái với quy luật mảng khi truy xuất bắt đầu từ ví trí 0


  nhưng giả sử...
 3. Lập trình C for (int i=0;i

  for (int i=0;i<n;i++)

  {
  for(int j=i;j<n;j++)// bở bớt 1 vòng lặp đi,nếu ko độ phức tạp O(n2) và tỉ lệ tằng biến đếm sẽ theo dem*dem
  {
  if...
 4. Trả lời
  6
  Lượt xem
  1,773

  có gì bạn đưa code của bạn lên đây,mọi người coi...

  có gì bạn đưa code của bạn lên đây,mọi người coi rồi mới giúp bạn dược chứ
 5. void add(Node *First,char *tu) //First là con trỏ...

  void add(Node *First,char *tu) //First là con trỏ dùng để làm con trỏ đầu hay điểm chốt đầu của DSLK

  void main()
  {
  Node *First;
  First=NULL; // ban đầu khởi tạo cho con trỏ First

  ...
 6. chủ yếu ở hàm add do chưa rõ con trỏ trỏ tới nút...

  chủ yếu ở hàm add do chưa rõ con trỏ trỏ tới nút đầu lên khi sử dụng hàm add trong main nó chưa lưu được kết quả dữ liệu và First vẫn mang giá trị NULL.sau đó gán p=First=NULL


  #include...
 7. Trả lời
  5
  Lượt xem
  5,538

  Bài tập C++ file "stdafx.h" là ko nhầm là file trong visual...

  file "stdafx.h" là ko nhầm là file trong visual studios ,ở các IDE khác nó ko support sẵn vì thế ko nhất thiết phải khai báo thêm thư viện này  #include "iostream"
  #include "conio.h"
  #include...
 8. Trả lời
  5
  Lượt xem
  5,538

  Bài tập C++ coi qua thì thấy có lỗi ở hàm chèn 1 nút vào đầu...

  coi qua thì thấy có lỗi ở hàm chèn 1 nút vào đầu danh sách  void chendau(list &l, book s)
  {
  Booknode *p = taonode(s);
  if (l.pHead=NULL) // sử dụng phép so sánh == thay vì phép gán =...
 9. Trả lời
  5
  Lượt xem
  1,574

  void main() { Node *p=head; // p trỏ tới đầu...

  void main()
  {
  Node *p=head; // p trỏ tới đầu ,khi đó p=?/NULL
  int a;
  head=NULL; //khởi tạo danh sách
  do
  {
  printf("Nhap vao 1 so :");
  scanf("%d",&a);
  AddHead(a);
 10. Trả lời
  4
  Lượt xem
  2,526

  Lập trình C mình có cái ý tưởng hơi cùi thế này -đầu tiên sử...

  mình có cái ý tưởng hơi cùi thế này
  -đầu tiên sử dụng các thuật toán sắp xếp để sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần.
  -sử dụng 2 biến i và j và i=0,j=n-1;
  -in ra các cùng lúc(hoặc cất vào một mảng...
 11. Đề tài: Kiểm tra ngày tháng

  bởi Momoka
  Trả lời
  17
  Lượt xem
  2,849

  Bài tập C #include int ngay[13] ={0,31,28, 31,...

  #include <iostream>
  int ngay[13] ={0,31,28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31 };
  int thang[13]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};
  int kt(int a,int b);
  int quy(int a);
  int main()
  {
  int...
 12. Trả lời
  2
  Lượt xem
  1,016

  Lập trình C đơn giản vì biến n đã được nhập đâu ...

  đơn giản vì biến n đã được nhập đâu

  printf("Nhap n: ");
  fflush(stdin); scanf("%d",&k); // &n

  printf("Nhap gia tri cho ma tran B:\n");
 13. Trả lời
  8
  Lượt xem
  2,241

  for(i=0;i

  for(i=0;i<n;i++) //vòng lặp for chạy từ i(giá trị ban đầu i=0) tới n.
  {
  if(x==a[i])
  cout<<"\n Vi tri so can tim trong day tren la "<< i;
  else
  cout<<"\n Khong co so can tim trong day";...
 14. nhìn sơ qua thì mình thấy thế này if(a ==0...

  nhìn sơ qua thì mình thấy thế này


  if(a ==0 || b ==0); // thừa dấu ;

  double div(int a, int b)
 15. Trả lời
  332
  Lượt xem
  30,546

  chậc hoàn cảnh học tập nó thế->ngồi tự kỷ với...

  chậc hoàn cảnh học tập nó thế->ngồi tự kỷ với đống desk-lap lâu quá đâm ra ra đường gặp gái nao` cũng nhìn mà chả dám lại gần xin số hay nói chuyện nói chuyện (mà có nói cũng chả biết nói gì)....:-"
 16. Trả lời
  21
  Lượt xem
  23,408

  thêm bài giải bằng đệ quy #include...

  thêm bài giải bằng đệ quy  #include <stdio.h>

  int giaithua(int x)
  {
  if(x==0 || x==1)
  return 1;
 17. Bài tập C chủ topic đọc cái đề này nếu vẫn cưa hiểu thì cố...

  chủ topic đọc cái đề này nếu vẫn cưa hiểu thì cố chịu khó phân tích chia bài toán ra từng phần rồi viết chuơng trình của từng phần

  (1)đầu tiên viết 1 chuơng trình nhập dãy số bằng while( nếu chưa...
 18. Bài tập C sắp xếp sửa lại thành int j; for...

  sắp xếp sửa lại thành


  int j;
  for (i=0;i<n-1;i++)
  for (j=i+1;j<n;j++)
  if (a[i]<a[j])
  { a[i]^=a[j]^=a[i]^=a[j];
  }
 19. Trả lời
  16
  Lượt xem
  44,713

  hàm sai đâu bạn..... nhập 0110 thì input giá trị...

  hàm sai đâu bạn.....
  nhập 0110 thì input giá trị nhận la` 110 thì sao được coi là số đối xứng được ....(:-)??