như tiêu đề mọi người cho e hỏi ...?
1 - khi e cài centos7 vào bằng quyền root thì no thông báo abrt-cli list --sine 1624458501 và tra ra thì bị giết bởi SIGABRT
2 - 2021 thì khi cài centos7 nó...