Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Hiện các nhóm

  1. Moderators

    1. Nơi ở
      bế quan tu lại

      aydada

      1. Các diễn đàn:
      2. LẬP TRÌNH C++ | LẬP TRÌNH C | LẬP TRÌNH C++0X
    2. Nơi ở
      C:\WINDOWS\system32\dllcache\

      langman

      1. Các diễn đàn:
      2. LẬP TRÌNH C++ | LẬP TRÌNH C | LẬP TRÌNH C++0X,
      3. LẬP TRÌNH VISUAL C++ | LẬP TRÌNH VISUAL C++.NET
    3. Nơi ở
      TP.HCM

      MHoang

      1. Các diễn đàn:
      2. LẬP TRÌNH C++ | LẬP TRÌNH C | LẬP TRÌNH C++0X,
      3. LẬP TRÌNH VISUAL C++ | LẬP TRÌNH VISUAL C++.NET
    4. phamminhtuan001

      1. Các diễn đàn:
      2. DATABASE & REPORTING | CÁC HỆ QUẢN TRỊ DATABASE,
      3. LẬP TRÌNH VISUAL C#
    5. prog10

      1. Các diễn đàn:
      2. LẬP TRÌNH C++ | LẬP TRÌNH C | LẬP TRÌNH C++0X
  1. Administrators

    1. Nơi ở
      Hà Nội

      Admin

    2. Nơi ở
      Hanoi, Vietnam

      Kevin Hoang

  2. Power Member

    1. Nơi ở
      /media/Anime

      meoconlongvang

    2. Nơi ở
      TpHCM

      nguyentuan2

    3. Nơi ở
      US

      rox_rook

    4. TQN

    5. Nơi ở
      Gameloft Studio

      ZCoder87

  3. Sponsor

    1. Nơi ở
      Hà nội, điện thoại :0912121225

      chienquang

    2. Nơi ở
      TPHCM

      minhhungdigipower

    3. vinhphu777

  4. VIP Member

    1. ccom

    2. Nơi ở
      HCM

      Haipt

    3. neverland87

    4. Xiaohu