Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 12 kết quả

Đề tài: Đề thi quốc gia

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Nơi ở
  Bốn bề là nhà
  Bài viết
  697

  Mặc định Đề thi quốc gia

  Mình post đề số 1 của đề thi tin học quốc gia 2008 để mọi người làm cho vui nhá.
  Cho 2 dãy
  b1 b2...bn
  c1 c2...cn
  tìm min(|bi+cj|)?
  input:là 1 số n duy nhất (n<=10^5)
  output:giá trị nhỏ nhất tìm được.

  lưu ý:các thuật toán độ phức tạp O(n^2) là không khả thi.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  258

  hướng giải
  1.sắp xếp hai day tăng dần
  2.cho i=0 đến cuối dãy b
  j=n-1 đến đầu dãy c
  nếu b[i]+c[j]>0
  j--;
  else
  i++

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2008
  Bài viết
  336

  1.sắp xếp hai day tăng dần
  cái độ phức tạp được đánh giá từ đây đấy. :-"
  code ra gió bão

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2008
  Bài viết
  10

  Bài này các bạn chú ý một tẹo là giải rất dễ dàng
  Với a thuộc dãy 1, b thuộc dãy 2 ta thấy |a+b| bằng một trong các giá trị sau:
  1. -a-b
  2. -a+b
  3. a-b
  4. a+b
  TH1 và 4: tìm 2 số âm nhỏ nhất hoặc 2 số dương lớn nhất (mỗi số thuộc 1 dãy)
  TH2 và 3: tìm a dương lớn nhất, b âm nhỏ nhất hoặc a âm nhỏ nhất b dương lớn nhất.
  Giải thuật này có độ phức tạp O(n), mình vừa đọc qua nên giải thuật có khi còn thiếu sót, các bạn bỏ quá.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  09 2008
  Bài viết
  5

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi linkinsteps Xem bài viết
  Bài này các bạn chú ý một tẹo là giải rất dễ dàng
  Với a thuộc dãy 1, b thuộc dãy 2 ta thấy |a+b| bằng một trong các giá trị sau:
  1. -a-b
  2. -a+b
  3. a-b
  4. a+b
  TH1 và 4: tìm 2 số âm nhỏ nhất hoặc 2 số dương lớn nhất (mỗi số thuộc 1 dãy)
  TH2 và 3: tìm a dương lớn nhất, b âm nhỏ nhất hoặc a âm nhỏ nhất b dương lớn nhất.
  Giải thuật này có độ phức tạp O(n), mình vừa đọc qua nên giải thuật có khi còn thiếu sót, các bạn bỏ quá.
  ?
  sai lầm chăng?
  |a+b| có bao h bằng -a+b hay a-b đâu.
  |a+b| chỉ có thể có a+b hoặc a+b.
  Mà thuật toán cũng sai. Bạn nên kiểm tra lại.

  Thuật toán của mình là áp dụng con trỏ với cây nhị phân tìm kiếm.
  -Chọn dãy B là dãy tìm kiếm:
  +ta duyệt dãy để tạo cây nhịn phân tìm kiếm.
  *độ phức tạp < O(n^2)
  - Duyệt dãy A.
  +với phần tử A[i] đc duyệt.
  + chú ý |a+b| ( a là hằng số ) nhỏ nhất khi b gần -a nhất.
  + Tìm trong cây nhị phân tìm kiếm giá trị gần -A[i] nhất.
  + tính |a+b| và so sánh với min và cập nhật giá trị Min.
  *độ phức tạp < O(n^2)
  -> In ra min
  hok bít thế này có đc hok

 6. #6
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  240

  Mặc định Đề thi quốc gia

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi tanglung117 Xem bài viết
  Mình post đề số 1 của đề thi tin học quốc gia 2008 để mọi người làm cho vui nhá.
  Cho 2 dãy
  b1 b2...bn
  c1 c2...cn
  tìm min(|bi+cj|)?
  input:là 1 số n duy nhất (n<=10^5)
  output:giá trị nhỏ nhất tìm được.

  lưu ý:các thuật toán độ phức tạp O(n^2) là không khả thi.
  không biết mình có hiểu sai không nhỉ, bài này cứ duyệt cả 2 dãy từ đầu đến cuối cộng chúng lại với nhau rồi chọn thằng nhỏ nhất là OK mà độ phức tạp của nó n*n như code của mình, anh em xem có sai không hộ cái
  thanks
  Code:
  // Test1.cpp : Defines the entry point for the console application.
  //
  
  #include "stdafx.h"
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<math.h>
  #define MAX 100000
  long n,I,J;
  float a[MAX],b[MAX],result;
  float A,B;
  //-----------------------
  void Input(){
  	long i;
  	for(i=0;i<MAX;i++){
  		a[i]=0;
  		b[i]=0;
  	}
  	printf("N=");
  	scanf("%d",&n);
  	result=0;
  	for(i=0;i<n;i++){
  	printf("a[%d]",i);
  	scanf("%f",&a[i]);
  	}
  	printf("------------------------\n");
  	for(i=0;i<n;i++){
  	printf("b[%d]",i);
  	scanf("%f",&b[i]);
  	}
  result=abs(a[0]+b[0]);
  A=a[0];
  I=0;
  B=b[0];
  J=0;
  }
  //--------------------------
  float GetResult(){
  
  	long i,j;
  	for(i=0;i<n;i++)
  		for(j=0;j<n;j++){
  			if(abs(a[i]+b[j])<result){
  			result=abs(a[i]+b[j]);
  			A=a[i];
  			I=i;
  			B=b[i];
  			J=j;
  			}
  		}
  	return result;
  }
  void main()
  {
  Input();
  float result=GetResult();
  printf("%f+ %f =%f",A,B,result);
  printf("\n");
  printf("a[%d]+ b[%d]",I,J);
  getch();
  }
  Time

 7. #7
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  294

  Vấn đề ở đây là độ phức tạp phải nhỏ hơn n^2, chứ làm thế kia thì chắc chắn được 0 điểm :P.
  Is the moon rising...

 8. #8
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  240

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi darkan Xem bài viết
  Vấn đề ở đây là độ phức tạp phải nhỏ hơn n^2, chứ làm thế kia thì chắc chắn được 0 điểm :P.
  Ồ thế hả tưởng
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi nthung : 04-11-2008 lúc 06:08 PM.
  Time

 9. #9
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Nơi ở
  HCM
  Bài viết
  46

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi darkan Xem bài viết
  Vấn đề ở đây là độ phức tạp phải nhỏ hơn n^2, chứ làm thế kia thì chắc chắn được 0 điểm :P.
  đi thi hơn nhau cái chỗ này đấy, chính giới hạn này làm cho bài toán trở nên khó nuốt hơn

 10. #10
  Ngày gia nhập
  05 2008
  Bài viết
  6

  Bài này làm chỉ O(nlogn) thôi. Em mang đi chấm trên vn.spoj.pl accept đc 100% test. Code hơi xấu tẹo tại em gõ ẩu :P
  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<stdlib.h>
  
  long n, b[100100],c[100100];
  
  void nhap();
  void sort_b(long l,long r);
  void sort_c(long l,long r);
  
  int main()
  {
  	nhap();
  	sort_b(0,n-1);
  	sort_c(0,n-1);
  
  	//xu ly
  	long kq,i,j;
  	kq=abs(b[0]+c[0]);
  	i=0; j=n-1;
  	while(i<=(n-1) && j>=0)
  	{
  		if(kq>abs(b[i]+c[j]))
  			kq=abs(b[i]+c[j]);
  		if((b[i]+c[j])>=0)
  			j--;
  		else
  			i++;
  	}
  	printf("%ld\n",kq);
  
  	return 0;
  }
  
  void nhap()
  {
  	long i;
  	
  	scanf("%ld",&n);
  	
  	for(i=0;i<n;i++)
  		scanf("%ld",&b[i]);
  	for(i=0;i<n;i++)
  		scanf("%ld",&c[i]);
  }
  
  void sort_b(long l,long r)
  {
  	long i,j,x,tmp;
  	i=l; j=r; x=b[(l+r)/2];
  	do
  	{
  		while(b[i]<x)
  			i++;
  		while(x<b[j])
  			j--;
  		if(i<=j)
  		{
  			tmp=b[i]; b[i]=b[j]; b[j]=tmp;
  			i++;j--;
  		}
  	} while(i<=j);
  	if(i<r)
  		sort_b(i,r);
  	if(l<j)
  		sort_b(l,j);
  }
  
  void sort_c(long l,long r)
  {
  	long i,j,x,tmp;
  	i=l;j=r; x=c[(l+r)/2];
  	do
  	{
  		while(c[i]<x)
  			i++;
  		while(x<c[j])
  			j--;
  		if(i<=j)
  		{
  			tmp=c[i];c[i]=c[j];c[j]=tmp;
  			i++;j--;
  		}
  	} while(i<=j);
  	if(l<j)
  		sort_c(l,j);
  	if(i<r)
  		sort_c(i,r);
  }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi granjota : 04-11-2008 lúc 09:23 PM.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn