Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: [ Solved ]Xin xem giúp các thuật toán sắp xếp!

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  2

  Mặc định [ Solved ]Xin xem giúp các thuật toán sắp xếp!

  C++ Code:
  1. /*MENU CHUONG TRINH
  2. Cac thuat toan:   Quicksort
  3.           Binsort
  4.           Sap xep chen, chon, noi bot.
  5. */
  6. #include<conio.h>
  7. #include<iostream.h>
  8. #include<process.h>
  9. void nhap(int m[],int &n)
  10. {
  11.  cout<<"nhap so pt cua mang n=";
  12.  cin>>n;
  13.  for(int i=1;i<=n;i++)
  14.  {
  15.    cout<<"nhap pt thu "<<i<<": ";
  16.    cin>>m[i];
  17.  }
  18. }
  19. void xuat(int m[],int n)
  20. {
  21.  cout<<"\nnoi dung mang :";
  22.  for(int i=1;i<=n;i++)
  23.   cout<<m[i]<<" ";
  24. }
  25. void hoanvi(int &a,int &b)
  26. {  int t;
  27. t=a;
  28. a=b;
  29. b=t;
  30. }
  31. void quicksort(int m[],int n)
  32. {  int a[100],i,t,j,x;
  33.    int k=2,l=0,r=n-1;
  34.     a[k-2]=l;a[k-1]=r;
  35.      do{ l=a[k-2];r=a[k-1];k-=2;
  36.     do{ i=l;j=r;x=m[(l+r)/2];
  37.        do{ while(m[i]<x) i++;
  38.            while(m[j]>x) j--;
  39.            if (i<=j)  { hoanvi(m[i],m[j]);
  40.                 i++; j--;
  41.               }
  42.        }while (i<=j);
  43.       if(i<r) { k+=2; a[k-2]=i;a[k-1]=r;}
  44.       r=j;
  45.     } while (l<r);
  46.      }while (k>0);
  47. }
  48.  
  49. void binsort(int mang[],int n)
  50. {
  51.   int i, j, x, l, r, m;
  52.   for (i=1;i<n;i++)
  53.   {
  54.     x=mang[i];
  55.     l=0;
  56.     r=i-1;
  57.     while (l<= r)
  58.     {
  59.       m = (l + r) / 2;
  60.       if (x < mang[m])
  61.     r = m - 1;
  62.       else
  63.     l = m + 1;
  64.     }
  65.     if (x < mang[l])
  66.     {
  67.       for (j=i-1; j>=l; j--)
  68.     mang[j+1] = mang[j];
  69.       mang[l] = x;
  70.     }
  71.   }
  72. }
  73. void sapxepnoibot(int mang[],int n)
  74. {
  75.   int i, j, x;
  76.   for (i=1; i< n; i++)
  77.     for (j=n-1; j>=i; j--)
  78.     {
  79.       if (mang[j-1] > mang[j])
  80.       {
  81.     x = mang[j-1];
  82.     mang[j-1] = mang[j];
  83.     mang[j] = x;
  84.       }
  85.     }
  86. }
  87. void sapxepchon(int mang[],int n)
  88. {
  89.   int i, j, k, x, mx;
  90.   for (i=0; i<n-1; i++)
  91.   {
  92.     mx = mang[i];
  93.     k = i;
  94.     for (j=i+1; j<n; j++)
  95.       if (mang[j] < mx)
  96.       {
  97.     mx = mang[j];
  98.     k = j;
  99.       }
  100.     x = mang[k];
  101.     mang[k] = mang[i];
  102.     mang[i] = x;
  103.   }
  104. }
  105. void sapxepchen(int mang[],int n)
  106. {
  107.   int i, j, x;
  108.   for (i=1; i<n; i++)
  109.   {
  110.     x = mang[i];
  111.     j = i-1;
  112.     while (x < mang[j] && j >= 0)
  113.     {
  114.       mang[j+1] = mang[j];
  115.       j--;
  116.     }
  117.     mang[j+1] = x;
  118.   }
  119. }
  120.  
  121. void main()
  122. {
  123. int n,m[100];
  124. char l;
  125. clrscr() ;
  126. cout<<"\n thuat toan sap xep " ;
  127. nhap(m,n);
  128. xuat(m,n);
  129. cout<<"\n 1 . quicksort " ;
  130. cout<<"\n 2 . binsort " ;
  131. cout<<"\n 3 . sap xep noi bot " ;
  132. cout<<"\n 4 . sap xep chen " ;
  133. cout<<"\n 5 . sap xep chon" ;
  134. cout<<"\n 6 . thoat chuong trinh "  ;
  135. cout<<"\n lua chon cong viec can thuc hien ( 1 -> 6) : " ;
  136. cin>>l;
  137. switch(l)
  138. {
  139. case 1 : quicksort(m,n) ;
  140.  xuat(m,n);
  141. break ;
  142. case 2 : binsort(m,n) ;
  143. xuat(m,n);
  144. break ;
  145. case 3 : sapxepnoibot(m,n) ;
  146. xuat(m,n);
  147.  break ;
  148. case 4 : sapxepchen(m,n) ;
  149. xuat(m,n);
  150.  break ;
  151. case 5 : sapxepchon(m,n) ;
  152. xuat(m,n);
  153. break ;
  154. case 6 : exit(0) ;
  155. defaut : break ;
  156. }
  157. getch() ;
  158. }

  Xin mọi người xem giúp tại sao nó không chạy được. Nếu ai có thể chỉnh lại giúp thì mong cho lời giải thích nha. Cảm ơn!  Lưu ý: bỏ code vào tag code. vui lòng Đọc lại nội quy diễn đàn
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi zkday2686 : 04-10-2008 lúc 12:45 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Đọc nội quy rồi sửa lại bài viết giùm !
  None!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  code của cậu sai phần khai báo char l;
  nhưng các giải thuật sắp xếp của cậu cũng sai rồi
  tự đọc ở đây để biết thêm về các giải thuật
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=697

Các đề tài tương tự

 1. [ Solved ]Thuật toán để tạo ra công thức bất kì
  Gửi bởi caibangbangchu trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 26
  Bài viết cuối: 19-11-2008, 12:18 AM
 2. [ Solved ]Kĩ thuật hướng đối tượng
  Gửi bởi khauthancong_arsenal trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 24-09-2008, 12:18 PM
 3. [Solved] Hỏi về thuật toán tìm kiếm
  Gửi bởi thanhlinhhue trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 18-09-2008, 08:36 AM
 4. [Solved] Hỏi về các thuật toán tìm kiếm
  Gửi bởi vodanhxxx trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 17-09-2008, 07:07 PM
 5. [ Solved ]Thuật toán trong cây nhị phân
  Gửi bởi thientran trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 01-06-2008, 03:06 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn