Chào các bạn.
Mình mới lập trình trong C++ nên nhiều thứ vẫn chưa biết. Nay có bài tập vẽ đồ thị bằng ASCII-art trong C++ (vẽ được bar plot, line plot, pie chart), quả thật là mình chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Mong các bạn giúp đỡ, nếu có tài liệu về phần này đọc thì quá tốt.
Cảm ơn nhiều.