Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Bài tập tách từ từ 1 xâu kí tự

 1. #1
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Bài viết
  21

  Mặc định Bài tập tách từ từ 1 xâu kí tự

  Code:
  //tach'tu`dau`tien trong 1 xau ki tu
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include<malloc.h>
  #include<string.h>
  #include<ctype.h>
  #define empty ""
  int m;
  void tword(char *b);//khai bao ham` tach' tu` dau` tien
  int i,temp;//bien'chay.,bien'tam.
  main(){
      char*a;
      printf("Xau co'do dai`la`:m=");
      scanf("%d",&m);
      a=(char*)malloc(m*sizeof(char));
      printf("Nhap vao`xau ki'tu: a[]=");
      for(i=0;i<m;i++) scanf("%c",a+i);
  /*neu'thay for...scanf...bang`scanf("%s",a);thi`
  no'hien len the'nay`: 
   Xau co'do dai`la`:m=10
   Nhap vao`xau ki'tu:a[]=anh yeu e
   Tu`dau`tien cua xau la`:anh X<>=ux9 LOGOY U R @=LINUX9 NUMBER_OF_
   PROCESSORS=2 OS=Window_NT Path=C:\Dev-Cpp\bin;C:\WINDOWS\system32;
   C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\system32\Wbem;C:\Program -->cha? hjeu? j` ca?*/
      printf("Tu`dau`tien cua xau la`:");
      if(strcmp(a,empty))
      tword(a);//sao cho~nay`khong phai? la`*a ma` lai la`a nhi?
      else printf("xau rong~");//sao no' khong in ra cai'nay`nhi?
      getch();
      }
  void tword(char *b){ 
     for(i=0;i<m;i++)
     if(!isspace(*(b+i))){
                temp=i;
                break;}
     for(i=temp;!isspace(*(b+i));i++)
     printf("%c",*(b+i));
     }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  C++ Code:
  1. #include<conio.h>
  2. #include<stdio.h>
  3. #include<malloc.h>
  4. #include<string.h>
  5. #include<ctype.h>
  6.  
  7. #define empty ""
  8.  
  9. void tword(char *b);
  10.  
  11. void main()
  12. {
  13.     int m;
  14.     char *a;
  15.    
  16.     printf("Xau co'do dai`la`:m=");
  17.     scanf("%d",&m);
  18.  
  19.     a = new char [m + 1];
  20.     // thêm 1 ký tự để làm ký tự null, nếu ko chuỗi sẽ ko kết thúc được.
  21.     printf("Nhap vao`xau ki'tu: a[]=");
  22.    
  23.     fflush(stdin);
  24.     gets(a);
  25.  
  26.     if(strcmp(a,empty))
  27.     {
  28.         printf("Tu`dau`tien cua xau la`:");
  29.         tword(a); // a đã là con trỏ rồi
  30.     }
  31.     else
  32.         printf("xau rong~");
  33.  
  34.     delete a;
  35.     getch();
  36. }
  37.  
  38. void tword(char *b)
  39. {
  40.     int i,temp;
  41.     int m = strlen(b);
  42.    
  43.     for(i=0;i<m;i++)
  44.         if(b[i] == 32)
  45.         {
  46.             temp = i;
  47.             break;
  48.         }
  49.    
  50.     for(i=0;i<temp;i++)
  51.         printf("%c",*(b+i));
  52. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi meoconlongvang : 04-10-2008 lúc 09:57 AM.
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn