Chào các bạn!!!
Mình đã cài đặt thư viện OpenGL vào đúng vị trí hết rồi nhưng khi test thử thì bị lỗi này:
- unresolved external symbol __imp____glutCreateWindowWithExit@8 referenced in function _glutCreateWindow_ATEXIT_HACK@4
- fatal error LNK1120: 1 unresolved externals

Bạn nào biết giúp mình với