Ngây bây giờ hoặc không bao giờ.
Một Private server 12Mu Online có một không hai
vừa xuất hiện tại việt Nam
cụm máy chủ cực mạnh nerver Lag
hoạt động với 3 Server Online 24/24 gồm 1 server non-PK và 2 Server Pk thoải mái
Thông tin Server:
Ver: 1.04h (SS3ep1 +item SS4)
exp: 100x
Drop: 50x

website: http://12mu.us hoặc http://www.12mu.us