Mình bắt đầu học C++, và đc cho 1 project như sau:
tạo 1 uniqueStack mà không store những duplicate values (values là input từ 1 file *.txt) và nó sẽ tự động resize khi mà storage space đã đầy.
Mọi người có thể giúp mình ý tưởng về cách kiểm tra và ko store các duplicate values được không?
Xin cảm ơn