Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: đồ họa_sai lỗi gì?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Nơi ở
  Hồ chí minh
  Bài viết
  134

  Mặc định đồ họa_sai lỗi gì?

  Lần trước mình đã hỏi về vẽ đồ thị trong c,có một bạn đã giúp mình.
  Nhưng mình làm xong thì không thể chạy được,debug chỉ đến phần khởi tạo đồ họa thì tự thoát.
  bạn nào rãnh thì tranh thủ xem lại hộ mình được nha!
  Code:
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include<graphics.h>
  #include<math.h>
  #include<stdlib.h>
  void nhap(int,int,int,int);
  void drawxy(int,int);
  float bacba(float,int,int,int,int);
  
  #define TILE 10 //khai bao hang
  
  void drawxy(int x,int y)//ve hai truc toa do x,y
  {
  
    line(-(x),0,x,0);
    line(0,-(y),0,y);
    settextjustify(1,1);
    setcolor(RED);
    outtextxy(0,0,"O,0");
  }
  
  float fbacba(float x,int a,int b,int c,int d)
  {
  	 //return sin(x*M_PI);//SAI CHO HAM SINX HOAC COSX
  	return (a*x*x*x+b*x*x+c*x+d); //tinh ham bac ba//hay bac hai //bac mot
  }
  
  void main()
  {
  	int gd=0,gm=0;
  	float y,x,dx;
  	int dem,a,b,c,d;
  	initgraph(&gd,&gm,"");
  	if(graphresult!=grOk)
  	exit(1);
  	int Ox=getmaxx()/2,Oy=getmaxy()/2;//getmaxx=639,getmaxy=199
  	//dong o tren tuc la lay diem giua man hinh
  
  	// putpixel(Ox,Oy,YELLOW);//to mau vang vao goc toa do(0x,0y)
  	setviewport(Ox,Oy,getmaxx(),getmaxy(),0);
  	 /*cau lenh nay tao mot man hinh chu nhat tren man hinh do hoa,
  	 ox va oy la diem ben trai tren,con getmaxx
  	 va getmax y la diem ben phai duoi,so 0
  	 cho phep ve hinh ngoai hinh chu nhat da chon*/
  	drawxy(Ox,Oy);//ve hai truc ox va oy
  	dx=(3.+3.)/300;//lay khoang dx de di chuyen x
  	nhap(a,b,c,d);
  	setcolor(YELLOW);
  	x=-3;//lay gia tri x bat dau tu -3
  	y=fbacba(x,a,b,c,d); //the vao ham de tinh y->toa do can ve
  	moveto(x*TILE,-y*TILE);//di chuyen con tro toi diem nay
  	for(dem=0;dem<=300;++dem)//lay 300 diem de noi thanh do thi
  	 {
  		x+=dx;//di chuyen x
  		y=fbacba(x,a,b,c,d);
  		lineto(x*TILE,-y*TILE);//ve duong thang tu vi tri hien tai cua con tro toi diem nay
  
  	 }
  
  	getch();
  	closegraph();
  }
  void nhap(int a,int b,int c,int d)
  {
  	printf("nhap he so a: ");
  	scanf("%d",&a);
  	printf("nhap he so b: ");
  	scanf("%d",&b);
  	printf("nhap he so c: ");
  	scanf("%d",&c);
  	printf("nhap he so d: ");
  	scanf("%d",&d);
  }
  Every step I'm taking
  Every move I make
  Feels lost with no direction
  My faith is shaking
  But I gotta keep trying.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2008
  Nơi ở
  /media/Anime
  Bài viết
  2,288

  C++ Code:
  1. #include<conio.h>
  2. #include<stdio.h>
  3. #include<graphics.h>
  4. #include<math.h>
  5. #include<stdlib.h>
  6. void nhap(int,int,int,int);
  7. void drawxy(int,int);
  8. float bacba(float,int,int,int,int);
  9.  
  10. #define TILE 10 //khai bao hang
  11.  
  12. void drawxy(int x,int y)//ve hai truc toa do x,y
  13. {
  14.  
  15.     line(-(x),0,x,0);
  16.     line(0,-(y),0,y);
  17.     settextjustify(1,1);
  18.     setcolor(RED);
  19.     outtextxy(0,0,"O,0");
  20. }
  21.  
  22. float fbacba(float x,int a,int b,int c,int d)
  23. {
  24.      //return sin(x*M_PI);//SAI CHO HAM SINX HOAC COSX
  25.     return (a*x*x*x+b*x*x+c*x+d); //tinh ham bac ba//hay bac hai //bac mot
  26. }
  27.  
  28. void main()
  29. {
  30.     int gd=0,gm=0;
  31.     float y,x,dx;
  32.     int dem,a,b,c,d;
  33.  
  34.     gd = DETECT;
  35.     initgraph(&gd,&gm,"c:\\bc31\bgi"); // bạn sửa đường dẫn lại cho phù hợp với máy bạn
  36.     if(graphresult()!=grOk) // bạn thiếu ()
  37.         exit(1);
  38.  
  39.     int Ox=getmaxx()/2,Oy=getmaxy()/2;//getmaxx=639,getmaxy=199
  40.     //dong o tren tuc la lay diem giua man hinh
  41.  
  42.     // putpixel(Ox,Oy,YELLOW);//to mau vang vao goc toa do(0x,0y)
  43.     setviewport(Ox,Oy,getmaxx(),getmaxy(),0);
  44.      /*cau lenh nay tao mot man hinh chu nhat tren man hinh do hoa,
  45.      ox va oy la diem ben trai tren,con getmaxx
  46.      va getmax y la diem ben phai duoi,so 0
  47.      cho phep ve hinh ngoai hinh chu nhat da chon*/
  48.     drawxy(Ox,Oy);//ve hai truc ox va oy
  49.     dx=(3.+3.)/300;//lay khoang dx de di chuyen x
  50.     nhap(a,b,c,d);
  51.     setcolor(YELLOW);
  52.     x=-3;//lay gia tri x bat dau tu -3
  53.     y=fbacba(x,a,b,c,d);  //the vao ham de tinh y->toa do can ve
  54.     moveto(x*TILE,-y*TILE);//di chuyen con tro toi diem nay
  55.     for(dem=0;dem<=300;++dem)//lay 300 diem de noi thanh do thi
  56.      {
  57.         x+=dx;//di chuyen x
  58.         y=fbacba(x,a,b,c,d);
  59.         lineto(x*TILE,-y*TILE);//ve duong thang tu vi tri hien tai cua con tro toi diem nay
  60.  
  61.      }
  62.  
  63.     getch();
  64.     closegraph();
  65. }
  66. void nhap(int a,int b,int c,int d)
  67. {
  68.     printf("nhap he so a: ");
  69.     scanf("%d",&a);
  70.     printf("nhap he so b: ");
  71.     scanf("%d",&b);
  72.     printf("nhap he so c: ");
  73.     scanf("%d",&c);
  74.     printf("nhap he so d: ");
  75.     scanf("%d",&d);
  76. }
  Càng yêu mèo thì mèo càng mập. Mèo càng mập ta lại càng yêu.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Nơi ở
  Hồ chí minh
  Bài viết
  134

  mấy bạn ơi,,mình lưu code trong MS visual c++,nó sẽ lưu dưới dạng đuôi CPP,nhưng đem cái này vào turbo c nó vẫn mở được,mình thấy nhiều bài trong visual chạy được,còn turbo không được.vậy thì đuôi BAK VÀ CPP có ảnh hưởng gì với nhau không?
  Every step I'm taking
  Every move I make
  Feels lost with no direction
  My faith is shaking
  But I gotta keep trying.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  mấy bạn ơi,,mình lưu code trong MS visual c++,nó sẽ lưu dưới dạng đuôi CPP,nhưng đem cái này vào turbo c nó vẫn mở được,mình thấy nhiều bài trong visual chạy được,còn turbo không được.vậy thì đuôi BAK VÀ CPP có ảnh hưởng gì với nhau không?
  *.cpp là định dạng file chứa code C++ bạn ah, *.bak chỉ là file nháp của chương trình Turbo C khi soạn thảo (tránh mất code khi có sự cố bất ngờ), ngoài ra nó xuất ra một file *.c đây mới là định dạng chứ code của C.

  Hai trình biên dịch (compile) đó khác nhau khá nhiều, nhất là về đồ họa, nên nhưng bạn ít kinh nghiệm sẽ khó thể biên dịch luân chuyển giữa 2 công cụ được.

  Về vấn đề này để hiểu sâu hơn chắc bạn phải tự search để kiếm tài liệu, ngoài ra bạn có thể post code thắc mắc lên mọi người sử giúp và hưỡng dẫn bạn kĩ hơn về nguyên nhân.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn