CÔNG TY PLC bán bộ giải mã vòng quay,bán rotary encoder AUTONICS, bán encoder Schneider, bán encoder Leine Linde, bán encoder Tamagawa, bán encoder LIKA, bán encoder Omron, bán encoder Sumtak…Để biết thông tin về bản giá và sản phẩm hãy truy cập các website:

www.plc.pro.vn

giặt ghế www.plchanoi.vn

www.ufovietnam.vn

www.ufo.com.vn

www.ufovietnam.com

www.plchanoi.comTel: 0946 753033 / 0913 578 498

Fax: 043 5651788

giat ghe Email: plchanoi@gmail.com

Liên hệ: Mai AnhPLC Production Trade Limited Company, PLC Company specialises in selling rotary encoder Schneider, rotary encoder AUTONICS, encoder Tamagawa, encoder Lika, encoder Omron, encoder Sumtak…

Please enter the below websites to get information in details:

www.plc.pro.vn

www.plchanoi.vn

www.ufovietnam.vn

www.ufo.com.vn

www.ufovietnam.com

www.plchanoi.comTel: 0946 753033 / 0913 578 498

Fax: 043 5651788

Email: plchanoi@gmail.com

Contact: Mai Anh