Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Tìm dòng có nhiều số nguyên tố nhất

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2011
  Bài viết
  3

  Mặc định Tìm dòng có nhiều số nguyên tố nhất

  Code:
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include<stdlib.h>
  void nhap(int **a,int n, int m)
  {
  
    for(int i=0;i<n;i++)
  
    for(int j=0;j<m;j++)
    {
      printf("a[%d][%d]=",i,j);
      scanf("%d",*(a+i)+j);
    }
  }
  int ktsnt(int n)
  {
    int i=1,kt=0;
    for(i;i<=n;i++)
      if(n%i==0)
        kt++;
    if(kt==2) return 1;
    return 0;
  }
  void dong(int **a,int n,int m)
  {
    int i=0,j=0,dem=0,max=0,kt=1;
    for(i;i<n;i++)
      for(j;j<m;j++)
      {
        if (ktsnt(a[i][j])) dem++;// đếm số ngtố trong dòng
        if (dem>max)// tìm dòng có nhiều số ngtố
        {
          max=dem;
          kt=i;// lưu dòng có nhiều số ngtố nhất
        }
      }
    printf("dong co nhieu so ngto nhat la %d",kt);
  }
  void main()
  {
    int **a,n,m;
    clrscr();
    nhap(a,n,m);
    printf("Nhap n va m:");
    scanf("%d%d",&n,&m);
    a=(int **)calloc(n,sizeof(int*));
    for(int i=0;i<n;i++)
      a[i] = (int *) calloc (m, sizeof ( int ) );
    nhap(a,n,m);
    dong(a,n,m);
  
    getch();
  }
  E ko bít cái này sai ở đâu, mọi người sửa giùm e với
  E thanks nhiều

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  6

  Hi bạn,
  Code:
  void dong(int **a,int n,int m)
  {
    int i=0,j=0,dem=0,max=0,kt=1;
    for(i;i<n;i++)
      for(j;j<m;j++)
      {
        if (ktsnt(a[i][j])) dem++;// đếm số ngtố trong dòng
        if (dem>max)// tìm dòng có nhiều số ngtố
        {
          max=dem;
          kt=i;// lưu dòng có nhiều số ngtố nhất
        }
      }
    printf("dong co nhieu so ngto nhat la %d",kt);
  }
  Bạn mắc vài lỗi nhu zay:
  -Lỗi 1: bạn phải reset lại biến i=0; j=0 sau mỗi vong lap
  fix:
  Code:
  for (int i=0;...)
    for (int j=0;...)
  -Lỗi 2: sau khi đếm xog 1 dòng, bạn phải reset lại biến đếm
  Code:
  for( int i =0; ...)
  {
     //đếm số ngto dòng i
     for( int j = 0; ....)
     {
       nếu là số ngto: dem++;
       //thoát ra khỏi vòng for này mới đếm xog 1 dòng
     }
  
     //đếm xog, so sánh
     nếu max < đêm
     max = dem
  
     //reset bien đếm 
     dem = 0;
  }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2012
  Nơi ở
  Xanhpetecbua-Nga
  Bài viết
  34

  "PpenguinN" căn bản thì đủ thiếu tí
  C++ Code:
  1. void main()
  2. {
  3.     int **a,n,m;
  4.     clrscr();
  5.     nhap(a,n,m);         // bỏ cái này đi
  6.     printf("Nhap n va m:");
  7.     scanf("%d%d",&n,&m);
  8.     a=(int **)calloc(n,sizeof(int*));
  9.     for(int i=0;i<n;i++)
  10.         a[i] = (int *) calloc (m, sizeof ( int ) );
  11.     nhap(a,n,m);
  12.     dong(a,n,m);
  13.  
  14.     getch();
  15. }
  nói thêm cái
  C++ Code:
  1. int ktsnt(int n)
  2. {
  3.     int i=1,kt=0;//i=2
  4.     for(i;i<=n;i++)//i<n
  5.         if(n%i==0)//return 0;
  6.             kt++;    
  7.     if(kt==2) return 1;
  8.     return 0;
  9. }
  chý ý dùng vòng for thì nên đặt biến chạy gán vào trong for(i=0; tránh các lỗi không mong muốn
  nếu chạy 1 vòng thì không sao, lồng nhau thì sai

 4. #4
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Bài viết
  1,534

  Đề bài còn nhiều vấn đề chưa dứt khoát:

  1. Nếu có những dòng bằng nhau thì sao?
  2. Nếu chả dòng nào có số nguyên tố cả thì sao?

Các đề tài tương tự

 1. Đưa ra dòng có nhiều số nguyên tố trong mảng 2 chiều.
  Gửi bởi yeupc trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 02-01-2014, 06:10 PM
 2. Bài tập C++ Nhập 16 số nguyên in ra 4 dòng 4 cột
  Gửi bởi effective trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 13-01-2013, 04:22 PM
 3. Cập nhật dữ liệu nhiều dòng trên datagridview
  Gửi bởi hatinhpro1590 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 03-08-2011, 09:03 AM
 4. nhập nhiều dòng dữ liệu trực tiếp vào datagridview
  Gửi bởi CAOKHAI trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 07-05-2011, 08:08 PM
 5. dòng chứa toàn số nguyên tố,gia trị lớn nhất dòng nhưng nhỏ nhất cột
  Gửi bởi huongtan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 10-01-2011, 01:04 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn