mình làm web về toán học , làm sao hiển thị được hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn trên web bằng mathml
thanks