Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 13 kết quả

Đề tài: [ Solved ]Cách in ra tam giác pascal

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  6

  Mặc định [ Solved ]Cách in ra tam giác pascal

  các anh có thể chỉ cho em cách in ra tam giác pascal không bằng cách thông thường
  em chưa được học chương trình con và hàm

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Nơi ở
  Biết để làm gì?
  Bài viết
  827

  Bạn thử code này xem nhé,mình chưa test lại
  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  #define N 6

  void main()
  {
      
  int i,j,tgpascal[N],tmp[N];
      
      
  //clrscr();
      
  tgpascal[0] = 1;
      for (
  i=1i<Ni++)
          
  tgpascal[i] =0;//0
      
  for (i=0i<Ni++)
      {
          for (
  j=0j<=ij++)
              
  tmp[j] = tgpascal[j];
          
  printf("\n%5d"tmp[0]);
          for (
  j=1j<=ij++)
          {
              
  tmp[j] += tgpascal[j-1];
              
  printf("%5d"tmp[j]);
          }
          for (
  j=0j<=ij++)
              
  tgpascal[j] = tmp[j];
      }
      
  getch();

  Cánh Chym ứ mỏi

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  0

  có bạn nào biết cách viết mà kết hợp với lệnh goto(x,y) để in ra bảng pascal
  nhưng đối xứng
  như: số 1 trên cùng ở giữa
  rồi đến số 2 dưới sô1, và 2số 1 nằm đối xứng 2 bên số 2

  post đi anh em

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2006
  Bài viết
  633

  Cần gì mà phải dùng gotoxy mới in ra được chứ. In tam giác canh đều 2 bên như thế nào thì in tam giác pascal ra như thế ấy thôi mà.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Let me try :
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <iomanip>
  3.  
  4. const int S = 12;
  5. int PA[ S/2 ][ S ];
  6.  
  7. using namespace std;
  8.  
  9. void print( const int PA[][ S ] ) {
  10.     for ( int i = 0; i < S/2; i++ ) {
  11.         for ( int j = 0; j < S; j++ ) {
  12.             ( PA[ i ][ j ] != 0 && PA[ i ][ j ] != -1 ) ? cout << setw( 3 ) << PA[ i ][ j ] : cout << "    ";
  13.         }
  14.         cout << endl << endl;
  15.     }
  16. }
  17.  
  18. int main()
  19. {
  20.     for( int i = 0; i < S/2; i++ ) {
  21.         for( int j = 0; j < S; j++ ) {
  22.             if( j < S/2 - i || j > S/2 + i )
  23.                 PA[ i ][ j ] = -1;
  24.             else
  25.                 ( ( j == S/2 - i ) || ( j == S/2 + i ) ) ? PA[ i ][ j ] = 1 : PA[ i ][ j ] = 0;
  26.         }
  27.     }
  28.  
  29.     for( int i = 0; i < S/2; i++ ) {
  30.         for( int j = 0; j < S; j++ ) {
  31.             if( PA[ i ][ j ] != 1 && PA[ i ][ j ] != -1  && PA[ i-1 ][ j-1 ] != -1 && PA[ i-1 ][ j+1 ] != -1 )
  32.                 PA[ i ][ j ] = PA[ i-1 ][ j-1 ] + PA[ i-1 ][ j+1 ];
  33.         }
  34.     }
  35.  
  36.     print( PA );
  37.  
  38.     return 0;
  39. }

 6. #6
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Mặc định [ Solved ]Cách in ra tam giác pascal

  Sorry, this is C version :
  C Code:
  1. #include <cstdio>
  2.  
  3. const int S = 12;
  4. int PA[ S / 2 ][ S ];
  5.  
  6. using namespace std;
  7.  
  8. void print( const int PA[][ S ] ) {
  9.     for ( int i = 0; i < S/2; i++ ) {
  10.         for ( int j = 0; j < S; j++ ) {
  11.             ( PA[ i ][ j ] != 0 && PA[ i ][ j ] != -1 ) ? printf( "%3d", PA[ i ][ j ] ) : printf( "    " );
  12.         }
  13.         printf( "\n\n" );
  14.     }
  15. }
  16.  
  17. int main()
  18. {
  19.     for( int i = 0; i < S/2; i++ ) {
  20.         for( int j = 0; j < S; j++ ) {
  21.             if( j < S/2 - i || j > S/2 + i )
  22.                 PA[ i ][ j ] = -1;
  23.             else
  24.                 ( ( j == S/2 - i ) || ( j == S/2 + i ) ) ? PA[ i ][ j ] = 1 : PA[ i ][ j ] = 0;
  25.         }
  26.     }
  27.  
  28.     for( int i = 0; i < S/2; i++ ) {
  29.         for( int j = 0; j < S; j++ ) {
  30.             if( PA[ i ][ j ] != 1 && PA[ i ][ j ] != -1  && PA[ i-1 ][ j-1 ] != -1 && PA[ i-1 ][ j+1 ] != -1 )
  31.                 PA[ i ][ j ] = PA[ i-1 ][ j-1 ] + PA[ i-1 ][ j+1 ];
  32.         }
  33.     }
  34.  
  35.     print( PA );
  36.  
  37.     return 0;
  38. }

 7. #7
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  1

  Tớ chưa test nhưng chắc ko có vấn đề gì!

  PHP Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
   
  void main(void)
   {
      
  int iChieucao,iHang,iCot,iPhantu[100][100];
      
  printf("Nhap chieu cao cua tam giac pascal: "); scanf("%d",&iChieucao);

      
  // gan cac gia tri o vien tam giac
      
  for(iHang=0;iHang<iChieucao;iHang++)
      {
       
  iPhantu[iHang,0]=1;
       
  iPhantu[iHang,iHang+1]=1;
      }


      
  //tinh gia tri cac phan tu trong tam giac
      
  for (iHang=1iCot<iChieucaoiHang++)
          for(
  iCot=1iCot<=iHangiCot++)
          {
              
  iPhantu[iHang,iCot]=iPhantu[iHang-1,iCot-1]+iPhantu[iHang-1,iCot];
          }

      
  //in ra tam giac pascal
      
  for (iHang=0iHang<iChieucaoiHang++)
      {
          
  printf("\n");
          for (
  iCot=0iCot<=iHang+1iCot++)
          
  printf("%3d",iPhantu[iHang][iCot]);
      }

      
  getch();
   } 
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi hienphanbk : 07-10-2008 lúc 03:34 PM.
  ------Phan Thanh Hiền--------
  ---software engineering k51---
  Hanoi University Of Technology
  ------------------------------

 8. #8
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  0

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi huynguyen Xem bài viết
  Cần gì mà phải dùng gotoxy mới in ra được chứ. In tam giác canh đều 2 bên như thế nào thì in tam giác pascal ra như thế ấy thôi mà.
  vậy bạn viết ra thử xem nào, anh em tham khảo

  @hienphanbk: cái của bạn chạy nhưng ko ra đc đối xứng
  @rox_rock : cả 2 mã đều bị lỗi tại using namespace std;

  @all: đề nghị mọi người kiểm tra trước khi viết trả lời
  ngay cả mod mà cũng... thì....

 9. #9
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  vậy bạn viết ra thử xem nào, anh em tham khảo

  @hienphanbk: cái của bạn chạy nhưng ko ra đc đối xứng
  @rox_rock : cả 2 mã đều bị lỗi tại using namespace std;

  @all: đề nghị mọi người kiểm tra trước khi viết trả lời
  ngay cả mod mà cũng... thì....
  cậu gà mà lại chê mọi người thế....cậu đã biết tại sao người ta để code như vậy chưa ??? mà đã đánh giá

  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  int chap_k(int n,int k)
  { int i,j;
  	unsigned long ts=1,ms=1;
  	if(k>n-k) k=n-k;
  	for( i=1;i<=k;i++)
  	{	ts*=((n-k)+i);
  		ms*=i;
  	}
  	return ts/ms;
  }
  void tam_giac_pascal(int h)
  { int i,j;	for( i=0;i<h;i++)
  	{	for( j=0;j<=i;j++)
  			printf("%6d",chap_k(i,j));
  			printf("\n");
  	}
  }
  void main()
  {
    int h;
  
  	
  	printf("\n*Nhap do cao cua tam giac pascal: ");
  	scanf("%d",&h);
  	tam_giac_pascal(h);
  	getch();
  }
  đây là bài giải dựa theo TC

 10. #10
  Ngày gia nhập
  10 2008
  Bài viết
  0

  @coder_gate : bác xem lại yêu cầu là gì đi xem nào
  cái của bác ra thế này
  1
  1 1
  1 2 1
  1 3 3 1
  trog khi yêu cầu là :
  HTML Code:
  1 1 1 1 2 1 1 3 3 1
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi lamborghini007 : 07-10-2008 lúc 06:53 PM.

Các đề tài tương tự

 1. SOS bài in tam giác pascal
  Gửi bởi songkyekyo trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 18
  Bài viết cuối: 30-12-2012, 04:31 AM
 2. Vấn đề về Tam giác Pascal.
  Gửi bởi machEagle trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 12-12-2012, 09:43 PM
 3. Tam giác pascal | In tam giác pascal bằng C??
  Gửi bởi ndchauson trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 19
  Bài viết cuối: 04-10-2011, 03:13 PM
 4. Bài tập C++ In tam giác Pascal , lỗi khi h>=6 ??
  Gửi bởi congaumap trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 22-03-2011, 03:06 AM
 5. In tam giác Pascal , lỗi khi h>=6 ??
  Gửi bởi congaumap trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 20-03-2011, 10:02 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn