Em mới học môn Kỹ thuật Thương mại Điện tử(C#). Thầy cho đề tài thiết kế 1 web thi trắc nghiệm đơn giản. Em không biết cần phải thiết kế những form như thế nào và cơ sở dữ liệu ra sao. Mong các bro giúp đỡ. Nếu có hình ảnh thì càng tốt. Cảm ơn các bro trước.