Tư vấn đăng ký thành lập Chi Nhánh, Văn Phòng Đại diện của Doanh nghiệp

Newvision Law - Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Doanh nghiệp có thể thành lập một hoặc một số chi nhánh, văn phòng đại diện ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của Doanh nghiệp,Công ty Luật Newvision sẽ cung cấp các dịch vụ Tư vấn tốt nhất nhằm đáp ứng được yêu cầu và đem đên sự hài lòng của quý khách hàng.

Hồ sơ đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện:
Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập chi nhánh, văn phòng đại diện , doanh nghiệp phải gửi thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Nội dung thông báo gồm:

a) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
b) Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp;
c) Tên chi nhánh, văn phòng đại diện dự định thành lập. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp đồng thời kèm theo cụm từ "Chi nhánh" đối với đăng ký thành lập chi nhánh, cụm từ "Văn phòng đại diện" đối với đăng ký thành lập văn phòng đại diện;
d) Địa chỉ trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện;
đ) Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện ;
e) Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này của người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;
g) Họ tênchữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Kèm theo thông báo quy định tại khoản này, phải có:
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
- Bản sao Điều lệ công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh;
- Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;
- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.
Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.
Nếu chi nhánh, văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, bản sao Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký hoạt động.

Công ty Luật Newvision sẽ cung cấp các dịch vụ Tư vấn tốt nhất nhằm đáp ứng được yêu cầu và đem đên sự hài lòng của quý Khách hàng.
I. Tư vấn các quy định của Pháp luật

1. Tư vấn lựa chọn mô hình hoạt động;
2. Tư vấn thủ tục tiến hành và các giấy tờ cần thiết để thành lập chi nhánh, VPĐD;
3. Tư vấn về quyền lợi và nghĩa vụ liên quan;
4. Tư vấn về nghĩa vụ Thuế đối với Nhà nước;
5. Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

II. Trình tự Đăng ký kinh doanh

1. Giấy đề nghị thành lập Chi nhánh, Văn Phòng Đại Diện -Theo mẫu của Newvision
2. Quyết định cửa người đại diện -Theo mẫu của Newvision
3. Giấy ủy quyền -Theo mẫu của Newvision
4. Các giấy tờ khác có liên quan.

III. Đại diện thực hiện các thủ tục

1. Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh;
2. Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
3. Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
4. Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu (Đối với chi nhánh và VPĐD);
5. Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu Doanh nghiệp;
6. Nộp thông báo thành lập chi nhánh, Văn Phòng Đại Diện;
7. Nộp Tờ khai môn bài chi nhánh, văn phòng đại diện ;

IV. Cam kết sau thành lập

1. Đảm bảo tính chính xác về Nội dung và thời gian thành lập;
2. Soạn thảo các Quyết định bổ nhiệm chức vụ;
3. Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
4. Hướng dẫn các thủ tục trước khi hoạt động;
Tư vẫn miễn phí sau khi thành lập.
==================================


Liên hệ dịch vụ Luật của chúng tôi: Công ty TNHH Newvision Law - Tư vấn luật | Tư vấn đầu tư | Cấp sổ đỏ | Tư vấn thành lập doanh nghiệp | Tư vấn lập công ty | Luật doanh nghiệp | Dịch vụ kế toán | huong dan ke khai thue | dat in hoa don | tu van so huu tri tue | giay phep kinh doanh | Dang ky nhan hieu | Kieu dang cong nghiep | Ban quyen tac gia