Tư vấn và thực hiện đăng ký thành lập Địa Điểm Kinh Doanh

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Doanh nghiệp có thể thành lập địa điểm kinh doanh ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh của Doanh nghiệp, Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.

Nội dung thông báo gồm:

a) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh);

b) Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh. Tên địa điểm kinh doanh phải mang tên doanh nghiệp đồng thời kèm theo hình thức tổ chức của địa điểm kinh doanh;
c) Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;

d) Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định này của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;

e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, hoặc ghi bổ sung địa điểm kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh.

Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh và được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó.Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đó Đăng ký kinh doanh . Kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương để bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh và được cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh

Công ty Luật Newvision sẽ cung cấp các dịch vụ Tư vấn tốt nhất nhằm đáp ứng được yêu cầu và đem đên sự hài lòng của quý khách hàng.

I. Tư vấn các quy định của Pháp luật có liên quan


1. Tư vấn lựa chọn mô hình hoạt động;
2. Tư vấn thủ tục tiến hành và các giấy tờ cần thiết để thành lập địa điểm kinh doanh;
3. Tư vấn về quyền lợi và nghĩa vụ liên quan;
4. Tư vấn về nghĩa vụ Thuế đối với Nhà nước;
5. Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

II. Trình tự Đăng ký kinh doanh


1. Giấy đề nghị thành lập Địa điểm kinh doanh -Theo mẫu của Newvision
2. Quyết định cửa người đại diện -Theo mẫu của Newvision
3. Giấy ủy quyền - Theo mẫu của Newvision
4. Các giấy tờ khác có liên quan.


III. Đại diện thực hiện các thủ tục


1. Tiến hành nộp hồ sơ Đăng ký kinh doanh ;
2. Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
3. Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Sở KH & ĐT;
4. Nộp thông báo thành lập Địa điểm kinh doanh;
5. Nộp Tờ khai môn bài Địa điểm kinh doanh;

IV. Cam kết sau thành lập


1. Đảm bảo tính chính xác về Nội dung và thời gian thành lập;
2. Soạn thảo các Quyết định bổ nhiệm chức vụ;
3. Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
4. Hướng dẫn các thủ tục trước khi hoạt động;
5. Tư vẫn miễn phí sau khi thành lập;


==================================


Liên hệ dịch vụ Luật của chúng tôi: Công ty TNHH Newvision Law - Tư vấn luật | Tư vấn đầu tư | Cấp sổ đỏ | Tư vấn thành lập doanh nghiệp | Tư vấn lập công ty | Luật doanh nghiệp | Dịch vụ kế toán | huong dan ke khai thue | dat in hoa don | tu van so huu tri tue | giay phep kinh doanh | Dang ky nhan hieu | Kieu dang cong nghiep | Ban quyen tac gia

Phone: 0918 368 772 – 0985 928 544 (Luật sư Tuấn)Mail: contact@newvisionlaw.com.vn
hanoi@newvisionlaw.com.vn
Website: http://www.newvisionlaw.com.vn
http://www.dichvuketoanvn.com
http://www.luatdoanhnghiepvn.com

http://www.dangkithuonghieu.org
http://www.dichvuluat.org