Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Lỗi nhập danh sách liên kết đơn

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Nơi ở
  hà đông,hà nội
  Bài viết
  15

  Mặc định Lỗi nhập danh sách liên kết đơn

  Mình làm đoạn này nhưng nhập list->soluong ko hiện lên gi cả , mình mới học thôi, giúp với

  Code:
  
  // DANH SACH LIEN KET DON DE QUAN LY NHAN VIEN
  
  #include<iostream>
  #include<conio.h>
  using namespace std;
  
  
  typedef struct Nhanvien
  {
  	int manv;
  	char *tennv;
  	float luong;
  };
  
  typedef struct Node
  {
  Nhanvien infor;     //du lieu cua Node
  Node *next;        // con tro toi Node ke tiep
  };
  
  Node *newnode,*p;
  
  typedef struct Nodedau
  {
  int soluong;       // So luong Node ko ke Nodau
  Node *front,*rear;   // Con tro tro toi Node dau tien va Node cuoi cung trong DS
  };
  
  Nodedau *list;
  // KHOI TAO ============================================
  void Khoitao(Nodedau *list)
  {
  list=new Nodedau;
  list->front=NULL;
  list->rear=NULL;
  list->soluong=0;
  }
  //========================================================
  
  void Display(Node *ps)
  {
  	cout<<"\n Ma NV :"<<ps->infor.manv;
  	cout<<"\n Ho ten :"<<ps->infor.tennv;
  	cout<<"\n Luong :"<<ps->infor.luong;
  }
  
  //=====================================================
  
  
  void main()
  {
  int n,i;
  Nodedau *list;
  Khoitao(list);
  cout<<"So luong nhan vien :";cin>>list->soluong;
  Node *p=list->front;
  if(list->soluong<=0)
  cout<<"\n DS RONG ";
  else
  {
  while(p!=NULL)
  { 
  	cout<<"\n Masv";cin>>p->infor.manv;
  	p->infor.tennv=new char[20];
  	cout<<"Ho ten:";cin>>p->infor.tennv;
  	cout<<"Luong :";cin>>p->infor.luong;
  	Display(p);
  	p=p->next;
  }
  }
  
  getch();
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2011
  Bài viết
  32

  ở hàm khởi tạo thử Nodedau* &list xem sao

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Bài viết
  177

  Không xuất ra gì là đúng rồi. Hàm Tạo Node ko có. Hàm thêm 1 phần tử vào đầu danh sách hoặc vào cuối danh sách cũng ko có. Thì lấy gì nó xuất ra. Còn hàm khởi tạo, phải truyền &.

  Quy trình tạo danh sách:
  1. Tạo kiểu dữ liệu theo yêu cầu
  2. Tạo kiểu dữ liệu NODE
  3. Tao kiểu dữ liệu LIST
  4. Khai báo hàm :

  C++ Code:
  1. void Init(LIST &); // Khởi tạo danh sách
  2. NODE* GetNode(KDL); // Hàm tạo NODE
  3. void AddHead(LIST &, NODE *); // Thêm phần tử vào đầu danh sách
  4. void Nhap(KDL &); // Hàm nhập của kiểu dữ liêu theo yêu cầu
  5. void Xuat(KDL); // Xuất kiểu dữ liệu theo yêu cầu
  6. void Input(LIST &); // Nhập thông tin từng 1 NODE và đồng thời add node đó vào đầu danh sách
  7. void Output(LIST); // Xuất danh sách

Các đề tài tương tự

 1. Nhập và xuất danh sách liên kết lồng danh sách liên kết?
  Gửi bởi nvluong_it trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 22-04-2011, 11:30 AM
 2. Bài tập C++ Nhập xuất danh sách liên kết với lập trình C++, lúc nào cũng ra danh sách rỗng?
  Gửi bởi Le thi Ngoc Lan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 24-01-2011, 12:37 PM
 3. Nhập xuất danh sách bằng Danh Sách Liên Kết như thế nào?
  Gửi bởi hvcuongit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 10-12-2010, 10:16 AM
 4. Lỗi khi nhập danh sách liên kết
  Gửi bởi trihn_kt trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 9
  Bài viết cuối: 12-04-2010, 12:49 PM
 5. Danh sách liên kết, code nhập danh sách sinh viên có lỗi làm sao sửa?
  Gửi bởi acmilan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 10-04-2009, 08:24 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn