em đang tìm hiểu về dataset trong c# em có một số câu hỏi là:
Dataset khi được tạo ra thì được lứu trữ ở đâu trong bộ nhớ?
khi dataadapter fill dataset thi sau khi thoát chương trình(exit hoàn toàn),dataset có mất đi hay không?
datatable là con của dataset khi mình ko tao dataset chỉ tạo datatable và dùng dataAdapter fill vào table này thì dataset có được tự động tạo ra không?
em xin cám ơn tất cả anh chị