Em thật sự không biết nên nhờ ai giúp đỡ nên mới tìm tớt đây! Mong MOD đừng Del bài do em thật sự khogn6 biết Bõ nên Pót vào nên Pót tạm vào đây vậy! Em xin nói xơ qua về vấn đề em đang gặp một chút!
Em hiện đang học lập trình AutoIT. Khuyết điểm của AutoIT là hạn chế trong việc mở các tập tin Media hay nói một cách khác là không giải mã được các tập tin Media. Em muốn nhờ C, C++ hay VB để có thể giải quyết vấn đề này! Vậy để tương tác với nhau thì 2 ngôn ngữ chỉ có thể tương tác với nhau qua thư viện liên kết động. Nên em muốn nhờ các anh có thể viết cho em một xin 1 Code (để em Compile thành DLL còn khogn6 Share cho em tập tin DLL vừa chạy trên 32bit và 64bit, tất nhiên là phải nói cho em biết các hàm của nó để em còn Call nữa chứ ) có thể mở được hay nói cách khác là giải mã được một số định dạng Video thông dụng(nếu dc thì càng nhiều càng tốt nhưng it nhất là Avi) và cho biết thông tin về tập tin Mp3 như Title, Year, Album,....của tập Mp3 đó và nó có thể chạy trên cả hai cấu hình là 32 hoặc 64bit. Mong các anh giúp đỡ!