Nén 1 hay nhiều file (bất kì một định dạng nào), ở đây xét trường hợp sử dung phương thức nén tốt nhất sao cho file có dung lượng nhỏ nhất có tránh được hư hỏng dữ liệu không? Mình chỉ sợ file trong lúc copy hoặc hệ thống bị lỗi sẽ làm hỏng hoặc mất mát dữ liệu của 1 file.